«En honnør til ansatte i helse Midt-Norge»

Gir ros til sjukehusansatte: Det er stor grunn til å slutte opp om de mange som må kjempe for arbeidsplassene sine. De har en krevende og viktig jobb å utføre, og så skal de i tillegg altså være nødt til å kjempe for å få utføre den, nettopp for at slike som jeg, og andre, som trenger hjelp, skal kunne føle oss trygge, mener Sverre Hasle, pensjonist fra Gåseid.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Fra tid til annen kommer det beretninger i mediene om mennesker som har hatt en uheldig opplevelse med helsevesenet.

Det er selvsagt alvorlig, og leit for den som er involvert. Men hvis man tar i betraktning hvor stort og omfattende vårt helsevesen er. For eksempel på et sykehus, hvor mange personer er involvert, da er det bare utrolig at det svært sjelden skjer alvorlige ulykker.

I løpet av et år er det vel flere tusen som på en eller annen måte er i kontakt med de forskjellige deler av vårt helsesystem, og av dem er det vel et fåtall, kanskje bare en promille, eller i hvert fall ganske få, som blir rammet av uhell.


Nå er jeg selv privilegert, og har gått gjennom livsløpet uten å ha vært innlagt på sykehus, før altså nå, i godt voksen alder, har hatt ett opphold på sykehuset.

Jeg gruet meg vel litt, men det viste seg å være helt unødvendig! Den måten jeg ble mottatt på, og oppfølgingen som fulgte, var bare en godfølelse av at her var jeg i gode hender, og at alt som var nødvendig å gjøre for at jeg skulle bli bra, ble fulgt opp på en meget god og profesjonell måte av hele staben. Alt fra sykepleiere, leger og kirurger hadde en slik emosjonell måte å opptre på, at jeg hele tiden ble fylt av en god trygghetsfølelse.


Nå er det ofte oppslag i mediene om innsparinger og oppsigelser i hele helsesektoren.

Det er stor grunn til å slutte opp om de mange som må kjempe for arbeidsplassene sine. De har en krevende og viktig jobb å utføre, og så skal de i tillegg altså være nødt til å kjempe for å få utføre den, nettopp for at slike som jeg, og andre, som trenger hjelp, skal kunne føle oss trygge.


Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan

Sykehusene må bli mer utadvendte, mener helseminister Bent Høie (H). I den nye nasjonale planen er hovedgrepet økt samarbeid mellom sykehus og kommuner.


Det burde være en tankevekker for våre politikere å forvalte de midler som de er satt til å råde over, på en slik måte at ansatte i helsesektoren slipper slike utfordringer.

La de heller få lov til å konsentrere seg om å kunne ivareta vår helse.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!