«Svein Rune Johannessen, fei for eiga dør»

Leserinnlegg

Med henvisning til oppslag i Sunnmørsposten om havnevesenets brudd på anskaffelsesregler finner jeg grunn til å komme med noen kommentarer.


Kjøpte arkitekttjenester uten konkurranse i 2015-2019:

Havnas kritikkverdige innkjøp skal opp i bystyret

Sjølsagt skal lov og regler etterleves. Jeg reagerer derimot på styrelederens uttalelse om at han er overrasket over at havna ikke for mange år siden hadde orden i sysakene når det gjelder offentlige anskaffelser. Dette virker som et spark til tidligere styreleder og politisk motstander Svein Tømmerdal samt undertegnede.

Havnevesenet kritiseres for flere anskaffelser

BDO Advokater AS kommer med kraftig kritikk av Ålesundregionens Havnevesen etter tildeling av avtaler i arbeidet med det storstilte utbyggingsprosjektet i Skutvika.

Slik det framgår av Sunnmørsposten sitt innslag kan det også synes som påbegynt reguleringsarbeid blei igangsatt av tidligere styre. Det er ikke riktig.

Pensjonert havnesjef: Birger Flem.  Foto: Alexander Worren

I tråd med en intensjonsavtale mellom Tyrholm & Farstad og havnevesenet fra 2015, blei det bestemt at en i fellesskap skulle få utarbeid en idéskisse med tanke på å få igangsatt en prosess med omregulering av Skutvik-terminalen med tanke på salg av området. Bakgrunnen for dette var partenes ønske om å flytte havnevirksomheten over til Flatholmen. I denne forbindelse blei det inngått avtale på fastpris med arkitekt. Avtalen er tydelig på hva som skulle inngå i oppdraget.


Havnevesenets andel av kostnaden beløp seg til kr 150.000. Dette er kr 50.000 over terskelverdien hvor en skal innhente flere tilbud samt føring av protokoll. Dette er selvsagt beklagelig og brudd på gjeldende regler.

Her slutter imidlertid mitt og tidligere styre sitt arbeid med denne saken, og nytt styre med SRJ (AP) som formann overtar ansvaret.

Jeg finner det derfor urimelig at SRJ forsøker å trekke det tidligere styret inn i det reguleringsarbeidet som han selv har vært med på å sette i gang uten konkurranse, og som har medført heilt andre kostnader enn arbeidet med idéskissen.


Ny strategi for anskaffelser i Ålesund

Ålesund kommune jobber med å få på plass en egen anskaffelsesstrategi.Tidligere havnefogd Birger Flem:

– Styreleder må feie for egen dør, ikke skyve ansvar over på forgjengeren

Leder for havnestyret, Svein-Rune Johannessen, sa til Sunnmørsposten at han var overrasket over at havna ikke for mange år siden hadde orden i sysakene når det gjelder offentlige anskaffelser. Det får den pensjonerte havnefogden til å reagere.