Stø kurs – i feil retning

Ferjesambandet Molde-Vestnes. Illustrasjonsfoto: Kjell Herskedal / NTB scanpix 

Leserinnlegg

Møre og Romsdal er Norges største fergefylke, likevel er fergedriften kraftig underfinansiert. Fylkeskommunen får rett og slett ikke regnestykket til å gå opp. Inntektene kommer via overføringer fra staten, billettinntekter og annen egenbetaling, men utgiftene er langt større enn inntektene. Da bærer det galt av sted i feil retning.


Kommentar om offentlige kutt i fylket:

Når kommer ferjeopprøret?

Husker du sommerens bompengeopprør? Tenk deg at politikerne hadde svart på det med å øke takstene med 75 prosent.

Utskifting av gamle ferger med fossilt brensel, til nye miljøvennlige ferger, koster dyrt. Det må bygges nye fergeleier, ladestasjoner og annen nødvendig og kostbar infrastruktur. Dette gir ikke regjeringen ekstra midler til.

Sjokkpris for pendlere med økte ferjetakster og autopass:

Pendleren får svi med 14.260 kroner mer

Settes ferjetakstene opp ytterligere en takstsone og autopass innføres, får pendlerne svi. En pendler som reiser daglig med ferja Sølsnes-Åfarnes, må betale 14.260 kroner mer i året.

Ifølge tall fra fylkeskommunen, mangler det 180 – 200 millioner kroner i 2020 for å opprettholde dagens fergetilbud. Tidligere i år ble det innført autopass på fergene. I 12. time vedtok fylkespolitikerne at passasjerer fortsatt skal betale for fergeturen slik at kostnaden ikke blir lempet over på næringstransport. Men det er dessverre bare et tidsspørsmål før dette endres.

Ferjeprisen kraftig opp

Ferjeprisen kraftig opp: – Vi er nødt til å gjøre det

Det går mot innføring av autopass-betaling på alle ferjene i fylket. Både Ap og Senterpartiet erkjenner at de ikke har andre muligheter.

I 2014 vedtok Stortinget et mål om at alle fergeanbud skal inneholde null- eller lavutslippsteknologi. Det er meningsløst, all den tid det ikke følger med ekstra midler til fylkene som tar dette utviklingsspranget og går i bresjen for å møte miljøutfordringene.

Resultatet av underdekningen fra staten er at pengene må tas fra andre poster i fylkeskommunens budsjett. Det er nå varslet store prishopp på ferge, hurtigbåt og buss, tilbudet reduseres og det blir færre avganger. Dette rammer næringstransport, pendling og foreldre, barn og unge som skal til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter.


I Møre og Romsdal må vi avfinne oss med at fjordene er en del av veinettet, selv om det innebærer «bompenger» til evig tid og at veiene kun er åpen noen minutter i døgnet. Drift av ferger er langt dyrere enn en vei, men fylket får ikke kompensert fullt ut for kostnadene og brukerbetalingen er høy. Fjordene er et hinder for vekst og utvikling og billettprisene (bompengene) må ligge på et akseptabelt nivå.

Kuttene i fylkeskommunen: Ber Nordland se til Møre og Romsdal, ikke omvendt

Flere av Høyres folk i fylkestinget mener Møre og Romsdal må se til Nordland for å spare penger. Nå får de svar. Det er Nordland som må lære av Møre og Romsdal.

I tillegg raseres skoletilbudet til ungdommen, som vi i NHO oppfordrer til å velge yrkesfag. Det er helt uakseptabelt å rasere yrkesfaglige linjer som er helt vesentlig for næringslivet i Møre og Romsdal. Skoleelever streiker, og fergepassasjerer er rasende. Med god grunn!

Det skjer en storsatsing i Møre og Romsdal på «smarte, bærekraftige byer» og fylkeskommunen er en av partnerne. Så lenge underskuddet i Møre og Romsdal er omfattende, vil det ta lang tid før vi kan starte på ferden mot et mer bærekraftig samfunn. Hvem vinner–eller taper–på det? Kuttene som fylkeskommunen nå må gjennomføre, innebærer at vi rygger inn fremtiden, istedenfor å ha full fart forover. Møre og Romsdal har ikke økonomiske muskler til å ta gode og nødvendige grep i omstillingen til det grønne skiftet og kommer til å sakke akterut i bærekraftig utvikling. Dette er en helt urimelig belastning for næringsliv og samfunn i et av Norges mest verdiskapende fylker.


Nytt sterkt Fjord1-resultat

Men nedgang i driftsinntektene samanlikna med tredje kvartal i fjor.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!