Fylkestinget har skulda - ikkje Nordøyvegen

For store utgifter: Fylkeskommunen sine auka utgifter dei komande 10–12 åra knytt til Nordøyvegen, gjer at driftsnivået må ytterlegare ned, meiner forfattaren av dette innlegget.  Foto: Marius Simensen

Før siste vedtak om Nordøyvegen vart gjort i det forrige fylkestinget, var det godt kjent at fylkeskommunen hadde eit for høgt driftsnivå

Leserinnlegg

Fylkestinget har ansvar for driftsnivået i fylket, også når driftsnivået er for høgt.

Det førre fylkestinget vedtok Nordøyvegen sjølv om driftsnivået allereie var for høgt.

Derfor ligg skulda for dei økonomiske vanskane hos det førre fylkestinget. Det nyvalde fylkesting må rydde opp.

Nordøyvegen vil påføre fylkeskommunen auka utgifter dei komande 10–12 åra. I 2020 skal fylkeskommunen betale vel 1,5 milliard og i 2021 knappe 1,9 milliard kroner ifølgje framlegget til økonomiplan.


Skyld ikke på folket på Nordøyane

Temperaturen rundt fylkeskommunens skakkjørte økonomi når stadig nye høyder. Nå føler folk på Nordøyane at de blir gjort til syndebukker. Det er helt meningsløst.

Dette blir i stor grad finansiert med lån som så blir nedbetalt dei komande 40 åra.

Før siste vedtak om Nordøyvegen vart gjort i det førre fylkestinget, var det godt kjent at fylkeskommunen hadde eit for høgt driftsnivå.

Behovet for vedlikehald og investeringar i skolebygg var også kjent for fylkestinget.

Det var i tillegg godt kjent at staten sine pengeoverføringar til fylkeskommunane til finansieringar av fylkesvegar og ferjer var lågare enn dei reelle kostnadane i vårt fylke.


Tove-Lise Torve: «Nordøyvegen har ikke skylda»

Nordøyvegen er ikke en belastning på fylkesøkonomien i dag. Det er andre grunner til at det må kuttes, skriver fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) og Kristin Sørheim (Sp).

Etter vedtak om Nordøyvegen har underfinansieringa av oppgåver staten overfører til fylkeskommunane blitt verre. Med utgangspunkt i fylkeskommunen sine inntekter har fylkeskommunen eit driftsnivå som er for høgt, heilt uavhengig av Nordøyvegen. Derfor må driftsnivået ned.

SV om budsjettdramaet på fylket:

– Nå ser vi konsekvensene av Nordøyvegen

SVs Yvonne Wold håper at de som stemte for Nordøyvegen husker løftene de ga om at det ikke skulle ramme ungdommen i fylket.Frank Sve roser Guttelvik:

– Jeg reagerer på at hun prøver å framstå med en glorie

Frps Frank Sve mener fylket sine økonomiske problemer skyldes at politikerne ikke har hørt på fylkesrådmannen. Han mener SVs Yvonne Wold bommer totalt med å legge skylda på Nordøyvegen.


Fylkeskommunen sine auka utgifter dei komande 10–12 åra knytt til Nordøyvegen, gjer at driftsnivået må ytterlegare ned. Nordøyvegen er ein vesentleg faktor knytt til dei driftsreduksjonane som no kjem i fylkeskommunen.

Men skulda for dette ligg hos det førre fylkestinget.

Det nyvalde fylkestinget har den utfordrande oppgåva å rydde opp. Det må dei klare utan å bortforklare kostnadane knytt til Nordøyvegen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!