Lesarinnlegg:

«Ein replikk til Høgre i Ålesund»

Innleggsforfattar: Aud Farstad, Ålesund.  Foto: Pressefoto.

Leserinnlegg

Ein replikk til Tennfjord og Molvær, som i formannskapet i Ålesund hevda at dersom dei tilsette i administrasjonen i Ålesund kommune får krav på seg til å kunne begge norske språka (Smp 28.11.2019), så vert kommuneadministrasjonen mindre attraktiv som arbeidsplass for folk frå andre stader i landet eller for innvandrarar.

Formannskapet sa ja til nynorsk i nye Ålesund:

Språkplan skal lage kjøreregler

Nye Ålesund skal være en nynorskkommune, men en språkbruksplan skal avgjøre hvordan dette skal gjennomføres i praksis.


No trur eg ikkje at bokmålsfolk treng å bli kvotert inn i offentleg forvaltning. Eg trur også at di meir folk kan, di betre arbeidstakarar er dei. Kvifor skal vi tvinge på innbyggarane i Ålesund tilsette som ikkje kan språket deira?

Eg meiner eg har ei raus haldning til innvandrarar, eg er til og med gift med ein, men grensa går ved å bli tvinga til å gje frå meg språket mitt av di det kjem innvandrarar til landet.

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til debatt@smp.no

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!