Lesarinnlegg:

«Borna ynskjer kvit jul»

Jul: For mange born er det største juleønsket kvit jul, skriv innleggsforfattarane. 

Mange born gruar seg til jul på grunn av drikkinga til dei vaksne

Leserinnlegg

For mange born er det største juleønsket kvit jul. Det er ikkje for å kunne bruke ski og kjelke, men å vere saman med edruelege foreldre. Kvite dagar er eit omgrep som er mykje brukt om alkoholfrie dagar. Born ønsker vaksne som er til stades og som ter seg normalt og er hyggjelege. I desember blir det drukke dobbelt så mykje alkohol som i dei andre månadene i året. Juletradisjonane er fuktige i mange heimar, og mange born gruar seg til jul på grunn av drikkinga til dei vaksne.

Tal frå Folkehelseinstituttet syner at 90.000 norske born har minst ein forelder som misbrukar alkohol, og ein reknar med at det er dobbelt så mange som har foreldre med risikofylt alkoholforbruk.

Nordmenn flest drikker alkohol kun i helga

De fleste nordmenn, tre av fire, drikker alkohol kun i helgene. Menn drikker mer enn kvinner, og de fleste norske ungdommer drikker alkohol før de fyller 18 år.


Dei siste vekene før jul har IOGT Kvit jul-aksjonar landet rundt. IOGT har stand og oppmodar foreldre og andre vaksne om å skrive under på Kvit jul kontrakt om å ikkje drikke alkohol når dei er saman med born i jula.

Det treng ikkje å vere alkoholisme eller fyll før eit barn opplever det som utrygt å vere saman med vaksne med promille. Eit par glas er nok til at det skjer små endringar i oppførselen hjå den som drikk. Born merker endringane mykje raskare enn den vaksne sjølv. Born er ikkje opptekne av mengda som vert drukke, men konsekvensane av inntaket. Mange vaksne som drikk saman med born, tenkjer nok ikkje på at borna synest det er utriveleg.

Nordmenn får mindre gratis alkohol på julebord

1,6 millioner nordmenn har tenkt seg på julebord med jobben rundt jul. 20 prosent av de spurte opplever at det har blitt servert mindre alkohol enn før.


Målet for kampanjen Kvit jul er å få fleire vaksne til å drikke alkoholfritt i jula. IOGT Region Midt-Norge, som omfattar Helgeland, Trøndelag og Møre, vil i november og desember ha standar ulike stadar. Foreldre og andre vaksne blir oppmoda om å skrive under på at dei ikkje vil drikke alkohol når dei er saman med born i julehelga 23.–26. desember.

Ser du ikkje nokon IOGT-stand og får skrive under på ei Kvit jul-kontrakt, kan du avtale med deg sjølv at du lar vere å drikke alkohol når du er saman med barn i jula. Det vil gje barna tryggleik og velvære. Kvit-julkontrakten kan du og signere på nett. I fjor signerte over 17.000 vaksne på at dei ville ha kvite juledagar saman med born.

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til debatt@smp.no

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!