Leserinnlegg

Nye klimamål – Norge redder verden

Som et lite land, med et innbyggertall som en middels by i den store verden, har Norge tatt mål av seg til å redde kloden. 
Leserinnlegg

Det har vi arbeidet med i flere tiår allerede, men med magert resultat. Derfor skal innsatsen nå økes, for ytterligere å redusere utslipp av skadelige klimagasser, i praksis CO₂.

Men siden Norges utslipp kun utgjør ca. 1,5 promille av all menneskeskapt CO₂, er oppgaven meget krevende. Derfor skal utslippene fremover kuttes med 50–55 % innen 2030. Så selv med gamle mål som ikke ble nådd, settes det likevel nye, strengere mål.

Det er allerede brukt hundretalls milliarder kroner for å redusere norske CO₂-utslipp. Selv om resultatene til nå er begrensede, utslippene er ikke vesentlig redusert, skal det tas enda flere titalls og hundretalls milliarder kroner fra felleskassa og puttes inn i fremtidige klimatiltak.

De mest sannsynlige tiltakene er som før, skatter og avgifter, kjøp og salg av klimakvoter, samt begrensninger og restriksjoner i dagliglivet for folk flest. I tillegg skal det fremdeles eksporteres størst mulige utslipp til andre land. De som står bak denne politikken, sier at det vil bli kostbart og vondere å være nordmann fremover.

I tillegg til flyskam, bilskam, reiseskam, kjøttskam, kjøpeskam, koseskam, elskovsskam (ja, en overskrift på nettet fortalte nylig at elskov øker CO₂-utslippene), og skam for mye av det en alminnelig hverdag består av, skal nordmenn påføres ytterligere kostnader, begrensninger og plager på normal livsutfoldelse. Med hvilket resultat?

Om man tenker litt utenom boksen, forsøker å være logisk, og bruker sunn fornuft, kan ikke norsk klimapolitikk oppfattes som annet enn symbolpolitikk. Det ville være positivt om politikere, media og klimaforskere er ærlige nok til å innrømme det som svært mange nordmenn allerede vet, at norske klimatiltak reelt sett er helt uten betydning for global temperatur.

Med en slik innrømmelse kan det kanskje være litt lettere å godta noen av tiltakene, de med miljøeffekt. Så kan det alltids argumenteres for og om Norge skal bruke så store verdier på symbolpolitikk. Alternativ bruk av disse pengene kunne også være interessant å vurdere.

Atmosfæren består av litt over 4 promille CO₂. Av dette er ca. 4–5 prosent menneskeskapt. Norges andel er ca. 1,5 promille. Det er ikke mulig verken å dokumentere eller sannsynliggjøre at endringer av norske utslipp har noen som helst betydning for global temperatur.

Skal Norge redde verden, må det derfor finnes andre måter å gjøre det på.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!