Synspunkt:

«Sannheten om SIAN»

«Jeg har på ingen måte tenkt å påstå at alle medlemmer eller tilhengere av SIAN er noe som helst. Sånn er det jo ikke. Men la oss se litt på hva som rører seg blant dem».

Motstand: SIAN blir ofte møtt med motdemonstranter under sine markeringer. I dette innlegget oppfordres folk til å stå opp for rettferdighet og respekt for medmennesker ved å delta i fredelige motdemonstrasjoner. SIAN skal etter planen ha en markering i Ålesund i august.   Foto: NTB Scanpix

Leserinnlegg

Rasisme forkledd som religionskritikk, innvandringsmotstand forkledd som kamp for ytringsfrihet og ekstremisme forkledd som «folkedypet»? Er SIAN virkelig bare religionskritikk?

Jeg har alltid avskydd de som ser ned på andre mennesker basert på hudfarge, etnisitet, legning, religion eller annen bakgrunn. Respekt for medmennesker er noe jeg setter uendelig høyt. Mitt initiativ mot SIAN starta da jeg fikk høre om det planlagte SIAN-arrangementet utenfor rådhuset i Ålesund den 19. august i år, noe som fikk meg til å opprette en gruppe på Facebook («Nei til SIAN») for å samle så mange som mulig til en fredelig motdemonstrasjon.

Hva er rasisme?

Hva er rasisme? SIAN gjemmer seg bak at de ikke går løs på en gruppe mennesker ut ifra rasistiske definisjoner, men en «religiøs, politisk islamsk bevegelse». Derfor er de ikke rasistiske, ifølge dem selv. Men er definisjonen av rasisme så snever?

Hvis du ytrer deg med hat mot en gruppe mennesker kun basert på at de tilhører en religion, hva er da det? Rasismebegrepet er de siste tiårene utvidet til å omfatte nedvurdering av andre etniske, kulturelle eller religiøse grupper («nyrasisme»). All rasisme er uakseptabelt. For meg er det så enkelt.

Er SIAN og folkene bak rasistisk?

SIAN bruker en retorikk hvor de først forteller at Muhammed var en pedofil, kvinnehatende, voldsforherligende møkkamann, for deretter å påpeke at denne profeten er alle muslimers sanne profet og perfekte menneske. Alle muslimer sammenlignes altså med å stå for de samme verdiene.

De som ikke vil kaste alle muslimer ut av Norge er medløpere og landssvikere, og forsvarer de samme verdiene som de tilskriver alle muslimer. Da jeg vokste opp ble uttrykkene «neger» eller «pakkis» brukt til å ramme, som rasistiske skjellsord. Nå er det «muslim» som brukes på samme måte blant altfor mange.

I sine vedtekter og omtale av seg selv legger SIAN vekt på at de ikke er rasistiske eller står for rasistiske holdninger. «Islam er ingen rase» står det. Videre skriver de: «SIAN tar avstand fra rasisme og alt annet politisk tankegods som strider mot demokratiske og humanistiske idealer. SIAN er heller ikke mot muslimer som mennesker, men derimot islam som religiøs-politisk ideologi. Muslimer er islams første ofre».

Ved første øyekast ser dette velfrisert og ryddig ut. Det er bare at kartet ikke stemmer med terrenget. Hvis du lytter på det ledelsen og talspersonene for organisasjonen faktisk sier i sine taler, blir inntrykket annerledes.


To pågrepet etter Sian-demonstrasjon i Oslo

Gruppa Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) demonstrerte foran Stortinget i Oslo lørdag ettermiddag. Det gikk relativt rolig for seg.


Stempler mennesker

Sians talere forteller hver enkelt muslim at du får benekte og forlate din tro eller komme deg ut av landet. De setter samtlige muslimer i en boks stemplet med en lang rekke stygge stempler, om kvinnehat, voldsforherligelse og misbruk av barn.

Dette er altså slik de beskriver og omtaler alle muslimer i Norge. Det faller så fullstendig dødt til marken som den rasistiske løgnen det er, og viser tydelig hvor fullstendig uten nyanser retorikken fra SIAN er. De påstår at de ikke er imot muslimer som mennesker. Det er i så fall åpenbart fullstendig betinget av at de slutter å være muslimer!

I artikler på nettsidene deres ser du mer av det samme. Muslimer omtales bl.a. ganske konsekvent som «De Uintegrerbare». Ord som koranpest, islamdyret og pedofeten florerer. De skriver at «En god muslim er derfor et forferdelig dårlig medmenneske.» Det er så åpenbart hatefullt både mot religionen og mot dem som følger den. De klarer ikke kamuflere sitt hat mot muslimer, selv om de forsøker.

Så svaret på første spørsmål er så åpenbart at ja, både SIAN og frontpersonene viser tydelige tegn på rasisme. SIAN må defineres som en rasistisk organisasjon som ledes av rasister.

Er tilhengere av SIAN rasister?

Jeg har på ingen måte tenkt å påstå at alle medlemmer eller tilhengere av SIAN er noe som helst. Sånn er det jo ikke. Men la oss se litt på hva som rører seg blant dem. Det absolutt viktigste talerøret er SIAN sin gruppe på Facebook.

Der kan tonen vanskelig kalles annet enn ekstremt hatefullt og rasistisk. Innlegg og kommentarer går langt ut over kritikk av islam, men ofte direkte på hudfarge og etnisitet. Mange ganger er det utilslørt direkte rasisme.

I gruppens regler står det: «SIAN deler ikke nødvendigvis synspunkter eller meninger som gruppens medlemmer fremsetter.» Det er en klassisk måte å unndra seg ansvar for hva som publiseres. Men man finner kommentarer fra styremedlemmer i SIAN som støtter opp om akkurat de samme meningene.

Videre er det i reglene satt opp at «Enhver er velkommen til å diskutere og uttrykke sine meninger. SIAN forbeholder seg likevel retten til å slette innlegg som bedømmes rasistiske, nedsettende eller på annen måte upassende». Hvis det faktisk redigeres så blir jeg meget skremt av å tenke på hva slags innlegg de føler må fjernes.

Det som står der går fra nokså saklig islamkritikk, via grov ordbruk, innom reinspikka rasisme til noe som ser ut til å være voldstrusler mot både navngitte og andre. Det er ikke bare venstresiden i politikken som får unngjelde. Alle etablerte stortingspartier blir stemplet som svikere og forrædere. Min konklusjon er at mange SIAN-medlemmer har åpenbart rasistiske holdninger, ikke alle, men en stor andel i denne gruppen.


Islamsk Råd ber folk ignorere Sian-markering

Flere moskeer og Islamsk Råd Norge oppfordrer muslimer til å droppe motdemonstrasjoner når organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) samles i Oslo.


Men tar SIAN feil om alt?

Ikke alt som SIAN påstår er tatt ut av lufta. De har derimot fullstendig mistet perspektiv og gangsyn, når fundamentet for verdensforståelsen er fremmedfrykt, kulturkrig og til dels reinspikka rasisme.

SIAN forfekter også et forvrengt bilde av Norge. Statistikk fra SSB og DNK viser den faktiske fordelingen mellom norske livssynsretninger i 2019. 93 % tilhører kristne menigheter. Kun 4 % tilhører muslimske, langt fra hvordan SIAN tegner islam som den voldsomme trusselen mot landet vårt.

Dette er den største løgnen, og den de begrunner hele sin eksistens med. I Norge finnes det ingen «islamsk trussel» mot vår etablerte samfunnsstruktur eller vår kultur. Vårt samfunn og vår kultur formes av dem som er en del av det, og en av styrkene er at vi kan lære av og endre oss i takt med tiden.

Den ytre høyresiden i Norge jobber for et sterkt konservativt, ofte kristenkonservativt, samfunn. De er redde for å endre seg, og klarer ikke ta inn over seg den tiden vi lever i. I dette segmentet befinner SIAN og mange av medlemmene seg.

Jeg håper at min tekst får noen til å stoppe opp og stille alvorlige spørsmål ved sin (potensielle) støtte til SIAN eller andre grupper på ytre høyre. Jeg håper også at noen av dem som leser dette bestemmer seg for å ikke lenger sitte stille i båten, og står opp for rettferdighet og respekt for sine medmennesker, på fredelige motdemonstrasjoner mot SIAN.

Aldri ty til vold eller trusler, men gi tydelig og høylytt beskjed om at vi ikke vil ha denne formen for rasisme i vårt samfunn!

Kjetil Ermesjø
Lokalpolitiker, Ålesund Ap

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no