Leserinnlegg

«Partiet Rødt sin harselas av helseforetakene»

Leder av partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, skriver på sin facebook-side: «Bevar sykehuset i Kristiansund. Og bygg et nytt sykehus i Molde til erstatning for det nedslitte sykehuset de har der».

SNR: Tomta på Hjelset der det nye sjukehuset for Romsdal og Nordmøre skal komme.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Leserinnlegg

Begrunnelsen er Bunadsgeriljaens utredning som konkluderer med at denne løsningen er mest samfunnsøkonomisk lønnsom.

Helseminister Bent Høie (H) derimot var ikke enig, og kommenterte diplomatisk at Bunadsgeriljaens rapport, som de i stor grad hadde skrevet selv, bygget på en del avvikende forutsetninger.


– Kan spare én-to milliarder på å beholde to sjukehus

Bunadsgeriljaen la fram rapport om samfunnsøkonomiske konsekvenser av sjukehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal.


Partileder Moxnes går her mot Stortingets flertall, som allerede har bevilget et lån til bygging av et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Nylig har Moxnes krevd at både direktør Øyvind Bakke og styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal må gå fra stillingene dersom Stortingets vedtak om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund ikke blir fulgt. Et flertall som åpnet for at den ene fødeavdelingen kan legges ned, mens direktør Bakke altså valgte den andre.

Å etterleve det knappe stortingsflertallet og opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund, vil kreve økte bevilgninger til driften, bl.a. økte lønninger over tarifflønn.

Hvis det er greit med slike ekstraordinære rekrutteringstiltak for å sikre driften av sykehus, hvorfor er det ikke også like greit med ekstraordinære midler for å sikre byggingen av nye sykehus? Helseforetaksloven hindrer ikke slikt.

Partileder Moxnes er nok velkjent med helseforetaksloven, og de rammer den setter for helseforetakene, inkludert Sykehusbygg HF. De må følge en svært detaljert og rigid veileder, som er meget omfattende, spesielt når det dreier seg om endring av sykehusstruktur.


Motstandere av helseforetakene samler seg

«Alternativ til helseforetaksmodellen» er navnet på ei ny gruppe som i løpet av våren skal legge fram en alternativ modell.


Vedtatt struktur om fellessykehus var det helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) som sto for i 2011, etter flere års utredninger, satt i gang av tidligere helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap). Om Moxnes ikke vil starte nye utredninger, men bygge på dem som allerede er foretatt, så er altså konklusjonen fellessykehus.

Om nye utredninger skal foretas, så vil det være starten på en årelang prosess – nåværende har vart i over 10 år, og pågår fortsatt. Moxnes er sikkert også klar over at det må foretas nye utredninger om lokalisering, hvis det skal bygges et sykehus bare for pasientene i Romsdal. Lokaliseringen av fellessykehuset på Hjelset er jo tilpasset for best mulig å dekke pasientene både på Nordmøre og i Romsdal. Den lokaliseringen gir ikke den beste dekningen for Romsdal.

Moxnes ønsker neppe å bruke flere milliarder på et feilplassert sykehus. Den løsningen som Moxnes foreslår, å bygge et nytt sykehus kun for Romsdal, har vært prøvd før, men ble stoppet av helseminister Strøm-Erichsen (Ap) i 2010.

Nye Molde Sykehus på Eikrem ville ha vært i drift fra 2014, om ikke politikerne hadde overstyrt helseforetakene. Sentrumsnære lokaliseringer av fellessykehuset ble utelukket av daværende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal. Hun ga ikke noen faglig begrunnelse, annet enn at Eikrem ikke ville blitt akseptert i Kristiansund.

Det synes som om denne aksepten også er et vesentlig motiv for Moxnes.


Bjørnar Moxnes topper Rødts liste i Oslo

Rødts partileder og eneste stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes blir partiets førstekandidat i Oslo i valget neste år.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!