Leserinnlegg

«Skulptur i retur»

I begynnelsen av 2019 har styret i Helse M&R vedtatt at Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS) på Haukåsen på Sjøholt skulle legges ned.

Etterlyst: Janet Roelofs vil ha skulpturene som var plassert ved Haukåsen tilbake til Sjøholt. 

Leserinnlegg

Dette ble ikke godt mottatt av pasientene og personalet og flere ordførere uttalte seg for at nedleggelsen ikke skulle skje. Men dessverre, det skjedde likevel. DPS ble flyttet til Ålesund og Vestnes og bygget ble solgt i høst 2020. Det som sto igjen, var to flotte skulpturer på plenen foran DPS: En staselig kvinne med hendene opphevet til skuldernivå og en hjort med hodet snudd og ørene opp i været, som om han ser årvåken bak seg hva som kunne truer han.

Skulpturene ble til etter en pengeinnsamlingsaksjon fra lokale lag, og lokalbefolkningen har gitt rikelig. Jeg er ikke 100 % sikker, men skulpturene må være laget av Skule Waksvik som var en aktiv og nasjonalt og internasjonalt kjent bildekunstner. Flere av hans verk står rundt omkring i hele Norge, i alle landets fylker. Waksvik brukte i hovedsak motiv fra naturen som hjort, elg, bjørn, gris, høner, m.fl. Kvinnefigurer har han også laget mange av. Stort sett ble hans skulpturer utført for offentlige rom.

Hjorten og Kvinnen ble etterpå også tatt ned, pakket inn og flyttet til Ålesund. Hva skjebnene deres er, er fortsatt usikker. Men jeg er 100 % sikker på at Skule Waksvik skulle syntes det er trist dersom skulpturene flyttes fra Sjøholt. Han kan ikke lenger uttale seg: han døde i 2018.


Kunsten forsvinn mot byen: – Kjennest som eit ran

To skulpturar blei med på flyttelasset frå Sjøholt DPS. No vil bygdefolket ha dei tilbake.


I en artikkel i SMP fra 11. januar der Runa Klock og Sissel Irene Haugen fra Sjøholt og Torolv Dalheim, seksjonsleder for eigedomsforvalting og utbygging i Helse M & R, ble intervjuet kunne det leses at skulpturene kanskje også blir skilt fra og plassert langt vekk fra hverandre; den ene innestengt i et atrium på sykehuset i Ålesund og den andre skal til og med til en annen kommune, Vestnes. Verken det ene eller det andre kan skje. De som har lest «Søsterklokkene» fra Lars Mytting vet at det bare kan bringe uhell og ulykke når de (eller det) som hører sammen, skilles fra hverandre!

Flere i bygda har engasjert seg. «Sjøholt Vel» satt først søkelys på saken. Ørskog Kommunedelsutvalg har hatt saken på sakslisten og har skrevet brev. Jeg kunne heller ikke legge meg til ro med usikkerheten om hva som skal skje med figurene. I Komité for Helse og Omsorg, der jeg er medlem i, har jeg stilt spørsmål i møte 16. november i fjor og ble hele komiteen enige om at kommunalsjef for helse og omsorg skulle følge opp saken og høre med Helse M & R hva som blir gjort med skulpturene. Saken ble protokollert fra det møte og i siste møte 18. januar, der jeg stilte oppfølgingsspørsmål. E-post fra kommunalsjef til Helse M & R ble sendt mandag 25. januar.


Institusjonsbygg seld til eigedomsutviklar

Bygget som Sjøholt DPS tidlegare heldt til i, er seld til Ola Sønderland.


Skulpturene må tilbake til Sjøholt og må ha sin offentlige plass her i denne delen av kommunen.

De hører til på Sjøholt. Uten innbyggere i Sjøholt har de jo aldri blitt til. Akkurat som «Hjorten» er vi årvåken når det gjelder skjebnen til begge kunstverk. Kanskje er saken for mange en bagatell, men det er det ikke for Ørskog sin del! Skulpturene må rett og slett komme i retur og få sin plass her!


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!