Leserinnlegg

«Kjerringsundet og alternative fastlandsforbindelser»

MDG sitt forslag i fylkesutvalget forleden, var at forbindelsen mellom Otrøya og Gossen over Kjerringsundet skal frikobles i forhold til Møreaksen.

Illustrasjon: Illustrasjonen viser de 3 alternativene fastlandsforbindelsene som er nevnt i teksten, og kanskje finnes andre løsninger. Den viser ellers Romsdalsaksen sin løsning til Lønset, samt alternativet til Hjelset. Lønset er best for Molde og ytre Romsdal, og Hjelset for Nordmøre. Ettersom Lønset - Hjelset skal oppgraderes, er nok Lønset mest realistisk, sier Paul Andreas Hofseth i dette innlegget..  Foto: Vegr Clausen

Leserinnlegg

Ved avstemminga ble resultatet: 5 for – 8 mot. Merkelig avstemming, for Møreaksen AS har gjentatte ganger hevdet at Møreaksen kun omfatter Tautratunnelen, Julsundbrua og sammenkoblingen mellom nevnte.

Forbindelsen over Kjerringsundet mellom Otrøya og Gossen gir begge øyene flere muligheter til fastlandsforbindelse. Julsundbrua er et av alternativene, og med stor sannsynlighet det mest krevende og kostbare. De to andre alternativene vil ikke være del av stamvegen, slik som Julsundbrua er tenkt som del av Møreaksen.


Leserinnlegg

«Planlagt E39 i vårt fylke – store beløp kan spares!»

Med Grodås som utgangspunkt er første store hinder trafikken gjennom Volda, for E39 skal gå utenom sentrum i byer og bygder med litt størrelse.


Økonomisk tyngdepunkt for de to øyene er åpenbart Nyhamna på Gossen. En fast forbindelse mellom Nyhamna mot området ved Tornes er et godt alternativ som bør undersøkes nærmere. Det er ca. 27 km fra Nyhamna via Tornes og videre til knutepunktet Årø i Molde. Fra Nyhamna til Årø via Julsundbrua er ca. 34 km – differanse ca. 7km. Kombinasjon med lav og høg bru, flytebru med seksjon som kan åpnes/lukkes og undersjøisk tunnel er blant alternativene, men det er ukjent for meg om noen av de er utredet.

Et annet alternativ som Romsdalsaksen AS har lansert tar utgangspunkt fra den nye forbindelsen over Kjerringsundet. Alternativet er ikke utredet, men ideen er å benytte flytebruer kombinert med en seksjon som kan åpnes og lukkes. Et punkt på den nye traseen over Kjerringsundet og Seterneset litt sør for Hollingen er endepunktene.


MDG og Frp i allianse i fylketinget:

Flertallet sa nei til å diskutere Møreaksen

Flertallet i fylkestinget nektet å ta en debatt om Møreaksen som følge av nye tall om at vegprosjektet vil øke CO2-utslippet.


Mangler fersk statistikk for fergestrekningene til Otrøya og Gossen, men tidligere tall viser at trafikken til Gossen er omkring det doble i forhold til Otrøya. Slik sett kan forbindelse til Gossen eller til Kjerringsundet fungere bra.

Forbindelse over Kjerringsundet gir effekt for Aukra og tidligere Midsund kommune, og langt bedre når den suppleres med landfast forbindelse. Kostnader, nytte og avstander er blant stikkordene, og to færre fergesamband gir en solid oppside. Tautratunnelen og ny tunnel til Ørskogfjellet kan droppes til nytte for økonomi, miljø og trivsel.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!