Leserinnlegg av Per Arne Åkenes

«Forbud mot tokjønnsmodellen?»

Organisasjonen Fri, som er en del av den internasjonale transbevegelsen, har introdusert en ny seksuallære, læren om seksuelt mangfold.

Per Arne Åkenes mener at det i praksis nå blir slik at studenter fra en kristen skole, Norsk Lærerakademi (NLA), blir nektet å ha praksisplass i Oslo-skoler.  Foto: Jacob Lund/Shutterstock

Leserinnlegg

Fra før av har vi en annen seksualideologi, tokjønnsmodellen. Disse to seksualideologiene må nå leve side om side. Uenighet om hverandres seksualideologi, må tåles av begge parter.

Vi er jo vant til store meningsforskjeller i Norge. Vi har flere religioner og livssyn, forskjellige politiske partier og diverse interesseorganisasjoner. I debattprogram foregår det friske diskusjoner, så uenighet er vi vant til. Men å uttrykke uenighet i forhold til transbevegelsens seksuallære, skal nå vise seg ikke å være greit.


Leserinnlegg:

«Hvordan møte skeiv kjønnsteori»

Skeiv kjønnsteori er organisasjonen Fri sin lære om seksualitet. Denne læren sier at det er ikke sikkert du er jente, selv om du har jentekropp.


Noen Oslo-rektorer ønsker nå å innføre forbud mot å bekjenne seg bare til tokjønnsmodellen. Den saken som nå er aktuell, er at disse rektorene vil nekte studenter fra en kristen skole, Norsk Lærerakademi (NLA), å ha praksisplass i Oslo-skoler. Hvorfor? Fordi denne høyskolen holder fast på tokjønnsmodellen som seksuallære.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er «bærende norm» i NLA Høgskolens verdidokument. Studentmassen består imidlertid av kristne, ateister, muslimer, heterofile, homofile, aleneboende, samboere og gifte studenter, opplyser rektor ved NLA Sigbjørn Sødal. NLA må innføre læren om seksuelt mangfold i sitt verdigrunnlag, for at alt skal ordne seg. Dette er meningstvang.

Selv om vi har fått en ny seksualideologi, så kan man ikke tvinge hele Norge til å være enig i denne ideologien. Å vise respekt for andre mennesker betyr ikke at vi må være enige med hverandre. For øvrig er Oslo-rektorenes avvisning av NLA-studenter brudd på diskrimineringsloven. Her er utdrag fra lovteksten:

«Diskriminering på grunn av etnisitet, religion, livssyn … er forbudt.» Nevnte verdidokument er et uttrykk for NLAs livssyn. Og derfor er de tre Oslo-rektorenes aksjon mot NLA brudd på norsk lov, og burde om nødvendig prøves for retten.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!