Leserinnlegg av Espen Remme og Harald Olsen

«Gledelig økning i opplæringsmidler til næringslivet i Møre og Romsdal»

I regjeringens krisepakke er det satt av 200 millioner i BIO-midler (bedriftsintern opplæring). Dette er svært godt nytt for bedriftene i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal: 200 millioner er satt av til intern opplæring i bedrifter i fylket.  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Leserinnlegg

BIO-midlene administreres av fylkeskommunene. NHO Møre og Romsdal og LO Møre og Romsdal oppfordrer bedriftene til å søke på midler til kompetanseheving og omstilling og ber fylket om å være raske til å fordele midlene.

– Pakken understreker fylkeskommunens rolle som regional nærings- og kompetanseutvikler.


Fylkeskommunen etterlyser mer penger til opplæring av permitterte

Selv om fylkeskommunen har tildelt 22,6 millioner kroner til kurs og kompetanseheving internt i bedrifter, trengs det nå mer penger for støtte til gjenværende søknader. Fra august vil det ikke være mer penger igjen til nye søknader.


Møre og Romsdal fylkeskommune har tidligere vist stor vilje til å sette av penger til kompetanseheving for næringslivet. I koronatiden er dette ekstra viktig, sier regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme.

I en kartlegging som NHO gjorde i 2020, kommer Møre og Romsdal fylke best ut når det gjelder å sette av BIO-midler til bedriftene i 2021. 8,75 millioner kroner ble satt av i fylkesbudsjettet. Viken kommer på 2. plass med vel 8 millioner. Til sammen ble det bevilget 50 millioner i BIO-midler til fylkene. Nå kommer det altså 200 ekstra millioner ekstra i forbindelse med regjeringens nye krisepakke.

NHO har jobbet intenst mot myndighetene for å øke BIO-midlene, så der friske BIO-midlene er et viktig gjennomslag og svært godt nytt for bedriftene. Riktig bruk av BIO-midlene tetter kompetansegapet og øker omstillingsevnen i norske bedrifter, samtidig som vi holder hjulene i gang og opprettholder verdiskapingen i norsk næringsliv. Det bidrar til å holde folk i jobb, får folk tilbake i jobb og gir ukvalifiserte riktig kompetanse slik at de kan komme i jobb. Det er også spesielt aktuelt nå når kompetanse hos norske arbeidere blir diskutert mye i debatten om arbeidsinnvandring, sier Espen Remme.

Resultater fra NHOs kartlegging av avsatte BIO-midler i fylkesbudsjettene for 2021 (før ekstrabevilling på 200 mill.)


Fakta om BIO-midler:

  • Bedrifter med omstillingsutfordringer kan søke om tilskudd.
  • Tilskuddet skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetanse til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer, og som på bakgrunn av dette må foreta vesentlige endringer av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.
  • Opplæringen skal inneholde teori, men kan kombineres med praktisk trening.
  • Det blir kun gitt tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.
  • Det gis ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen, eller om opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle faste nasjonale krav.
  • Tilskuddet skal kun gå til opplæring av egne ansatte.
  • Det blir ikke gitt tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er 100 prosent permittert, men delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak den tiden de er i jobb.
  • Søknad om tilskudd skal sendes til den enkelte fylkeskommune. Mer informasjon skal ligge på den enkelte fylkeskommunes hjemmeside.
  • Ansvaret for BIO-midlene ble flyttet fra NAV til fylkeskommunene fra og med 1. januar 2020.


Kronikk:

«Skip kan ikke bygges fra hjemmekontor»

Den doble korona- og oljekrisa kan ramme Møre og Romsdal spesielt hardt. Da holder det ikke med hjemmekontor.Leserinnlegg:

«Kompetanseheving i en krevende tid»

Næringslivet på Sunnmøre er kjent for både stor omstillingsevne, kreativitet og stayerevne.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!