Lesarinnlegg av Kjell Mulelid

Elektrifisering av norsk sokkel

Eg såg Debatten på NRK1 med Fredrik Solvang sist veke, og endeleg forstår eg kan hende kva føremålet med ei elektrifisering er.

Illustrasjon   Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

Leserinnlegg

Føremålet er slett ikkje reduserte klimagassutslepp. Klimagassutsleppa vert – grovt rekna – sjølvsagt dei same, men Noreg får sin nasjonale CO₂-rekneskap til å gå opp. Vi kjøper oss fri ved å sende også dei siste fem prosentane frå sokkelen til forbrenning ute i Europa, i staden for i gasskraftverka på sokkelen. Og så til erstatning bruke vasskraft frå land til å drifte plattformene.

Det er i alle fall ganske deprimerande og avslørande at miljø og klima vert brukt som grunngjeving.Eit anna paradoks som ikkje var nemnt i debatten:

1) Ei nedtrapping/avslutning av norsk olje- og gassproduksjon ville sjølvsagt redusere Noreg sitt bidrag til CO₂-utslepp kolossalt mykje.

Men regjeringa/ Statoil og vi «alle» brukar som eit tungt argument for ikkje å redusere/avslutte norsk olje- og gassproduksjon, at så lenge etterspørselen er der, ville andre land erstatte vår produksjon. Slik at ei norsk nedtrapping ville ha null positiv klimaeffekt, og vere bortkasta tap av arbeidsplassar/ rikdom i Noreg.

2) Men så, i høve elektrifisering av sokkelen: Også null reduksjon av klimagassutslepp. Men forkjemparane meiner likevel det er så avgjerande viktig for Noreg sin nasjonale CO₂-rekneskap, at vi må gjennomføre elektrifiseringa.


Stortinget ber Tina Bru få opp farten med energiplan

Opposisjonen ber regjeringen vurdere å framskynde sin planlagte energimelding slik at den kan stortingsbehandles sammen med klimaplanen for 2021–2030.


-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegget til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!