Leserinnlegg av Monica Molvær, Lene Larsgård og Bente Bruun

«Det er på tide å tenke nytt i eldreomsorgen!»

Sviktende helse, ensomhet, utrygghet, demens og boliger som ikke er tilpasset livsfasen. Hvordan skal vi leve opp til målene vi selv har satt om å være en bærekraftig by?

Ålesund: – Skal vi leve opp til intensjonene i «Smart by» satsingen bør vi også være villige til å tenke nytt rundt omsorg, sier artikkelforfatterne.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer definerer en smart by som et lokalsamfunn som setter innbyggerne i sentrum. Det anbefales at folkehelse må ses i en strategisk sammenheng.

Reformen «leve hele livet» er ment å skulle hjelpe kommunene med å tenke helhetlig rundt eldreomsorg. Formålet er å skape mer aldersvennlige og bærekraftige samfunn. Bærekraft i den forstand at vi legger til rette for at lokalsamfunnene er i stand til å mestre de utfordringene en god eldreomsorg vil gi økonomisk fremover.


Nytt forslag til kutt - rører ikke sjukeheimsplassene

– Forslaget vårt betyr at ikke en eneste sjukeheimsplass blir rørt.


Til tross for utfordringer har vi i dag en god eldreomsorg for de fleste. Eldre som gruppe har det godt, og de trives i livene sine. De er aktive, velorienterte og lever lenge. Forutsetningene for en god alderdom er til stede for mange. Men, med økende levealder er der også en del utfordringer som; sviktende helse, ensomhet, utrygghet, demens og boliger som ikke er tilpasset livsfasen.

Vi som er politikere i Ålesund, må ta disse utfordringene på alvor og være villige til å tenke nytt om tilbudene i den såkalte «omsorgstrappa». Vi må også tilpasse arbeidsavtalene til de som jobber innenfor sektoren til andre turnusordninger. Skal vi leve opp til intensjonene i «Smart by» satsingen bør vi også være villige til å tenke nytt rundt omsorg.

Å tenke nytt kan være å la andre slippe til. Kommunen har ansvar for å gi alle med behov et relevant tilbud, men vi trenger ikke drive alt selv. Når vi i tillegg ser at nye turnusformer i omsorgssektoren gir lavere sykefravær og bedre medarbeidertilfredshet bør vi åpne for dette i langt større grad.


Kommentar

«Dei sit der aleine med dårleg mat, har lite tilsyn og er redde. Somme blir liggande - i si eiga avføring»

Dei sit der aleine med dårleg mat, har lite tilsyn og er redde. Somme blir liggande - i si eiga avføring. Det er dei gamle. Våre gamle.  


Vi bør også bygge flere bemanna omsorgsboliger på nivå tre i omsorgstrappa. Dette for å gi flere tilbud om å bo for seg selv i trygge omgivelser lengst mulig. Helse og fysisk form er ferskvare, men en forutsetning for å fungere godt i alderdommen. Her kan langt mer gjøres. De fleste av oss trenger å bli stimulert til å trene, og det er aldri for sent å begynne. Noen steder tilbyr f.eks. omsorgsarenaer gratis bolig til studenter mot arbeid i form av aktivitetstilbud. Dette har vist seg å være vellykka, hvorfor ikke prøve det ut lokalt?

Høyere levealder vil også øke behovet for tilpassede boliger- gjerne sammen med andre i samme situasjon. Her kan kommunen alliere seg med profesjonelle aktører som f.eks. OBOS der en bygger seniorboliger tilpasset fremtidige omsorgsbehov både når det gjelder fysisk utforming, beliggenhet og velferdsteknologi. Kanskje er Borgundvegen 199 en glimrende tomt for et slikt formål?

VI minner til slutt om at Ålesund er utpekt som ressurssenter for hele landet hva angår eldreomsorg. Både eldreombudet, Bente Lund Jacobsen, og «Senter for et aldersvennlig Norge» har sete i Ålesund. Som politikere må vi ta slike ressurser i bruk.


Leserinnlegg av Oskar Hjelle

«Institusjonskutt»

Det som Ålesund kommune nå har foreslått med å kutte 83 institusjonsplasser er noe kommunen bør skamme seg over.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!