Leserinnlegg av Ånund Ottesen

«Hybridanlegg for oppdrett med energiopptak fra vind og bølger»

«Problemet er flytande offshore vindkraft byggjer på enno uprøvd teknologi og at lønsemda i ei slik satsing berre kan skimtast i det fjerne.»

Havmerd: Hybrid havmerd m/energiopptak fra vind og bølger. 

Leserinnlegg

Sitatet er fra en artikkel i Sunnmørsposten, 27.03, om bunnfast vindkraft langs kysten.

Litt rart at ikke flytende vindkraft har vært mer fremme i debatten, da denne teknologien sparer miljøet og gir mer energi.Equinor sitt flytende anlegg i Skottland har hatt utnyttelsesgrad på 57 % i 2020.

Teknologien som kombinerer havoppdrett med energiopptak fra vind og bølger er en naturlig videre utvikling av oljeteknologien, med store konstruksjoner på havet.

Nordlaks sin havmerd, Jostein Albert, viser hvilke dimensjoner det er snakk om, og vindturbiner på denne type anlegg skulle ikke by på store tekniske problemer.

Jostein Albert er bygget i Kina, men hvorfor bygger vi ikke anleggene selv?

Bildet viser et slikt hybrid oppdrettsanlegg, hvor bølgekraftverket gjør at det er tett stålskjørt ned til 30 m. Denne merden er konstruert med 13 enkeltmerder, og rommer totalt mellom 10 000 og 20 000 tonn laks. Størrelsen på vindturbinene bestemmer størrelsen på merden, da avstanden mellom vindturbinene bør være slik at det ikke er mer enn 10 % reduksjon i energiopptaket.

Når oppdrett forsvarer 2/3-deler av investeringskostnadene blir vindkraft fra flytende anlegg på havet like billig som fra vindkraft på land.


Havkraft er klar til å selje bølgekraftverk:

Trur på revolusjon for bølgekraft

– Vi er klar til å trykke på knappen, og no går vi ut i marknaden. Den som vil ha eit bølgekraftverk kan få det no, seier bølgjekraftgründer Geir Arne Solheim.


Denne type anlegg kan ligge på dypt vann, og er derfor ikke i konflikt med fiskeriinteressene.

Det er også mindre fugler langt ute på havet, men hvorfor fokuserer vi likevel ikke på denne type anlegg?


Testar ut brygger med bølgekraft

Eit testanlegg for bølgekraft vil i midten av mars bli lagt ut like utanfor akvariet på Tueneset i Ålesund.Får teste ut bølgekraftverk her

Marina Solutions har fått tillatelse fra Kystverket til å sette ut et testanlegg for bølgekraft ved Snegleværsholmen i Ålesund. Tillatelsen er gyldig i 8 uker fra datoen anlegget blir utplassert.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!