Leserinnlegg av Helge Orten

«Parodien er det Frank Sve som står for!»

Frank Sve kommer i et innlegg med tittelen «Parodien Møreaksen» som vanlig med påstander som ikke har rot i virkeligheten.

Illustrasjonsfoto:   Foto: Knut Arne Aarset

Leserinnlegg

Frp og Sve går til valg på å skrote et viktig samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal. Det i seg selv er oppsiktsvekkende!

Jeg tror de fleste som husker tilbake til tiden før Eiksundsambandet ikke ønsker fergene tilbake. Dette prosjektet har bidratt til å redusere reisetiden og skape en døgnåpen region på Søre Sunnmøre, og har lagt til rette for et større bo- og arbeidsmarked. Utbygging av E39 Ålesund-Molde med Møreaksen vil bidra til en utvidelse av bo- og arbeidsmarkedet på aksen mellom Ålesund og Molde. Sammen med Hafast vil det bidra til å bygge sammen fylket og legge til rette for ytterligere vekst i et sterkt industri- og eksportmiljø.


Lesarinnlegg av Frank Sve

«Parodien Møreaksen»

Tidenes dyraste undersjøiske gigantprosjekt skal liksom byggjast utan at vegtraseen verken på Vestnessida eller frå Julsundet, gjennom og forbi Molde, knapt nok er på teiknebrettet.


E39 Ålesund-Molde og Møreaksen har vært gjennom en omfattende planprosess. Valg av trase ble gjort av regjeringen i 2014 med en samferdselsminister fra Frp. Bakgrunnen for trasevalget var en grundig prosess med en omfattende konseptvalgutredning gjennomført av Statens Vegvesen. Både konseptvalgutredningen og trasevalget ble gjennomført etter de retningslinjer som gjelder for denne type prosjekter. Grunnlaget for arbeidet med fergefri E39 ble lagt av regjeringen Stoltenberg i Nasjonal Transportplan 2014-2023 og med bred tilslutning i Stortinget.

Møreaksen og E39 Ålesund-Molde ble prioritert med oppstartsmidler i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Denne transportplanen ble lagt frem av en regjering bestående av Høyre og Frp og i nært samarbeid med Krf og Venstre, og med en samferdselsminister fra Frp. NTP 2018-2029 og prioriteringen av E39 Ålesund-Molde inkl Møreaksen fikk en bred oppslutning ved behandlingen i Stortinget i juni 2017.


Lesarinnlegg av Pål Vedeld Djupvik

«Om samferdselen på E39 og RV 15 her på nordvestlandet»

Eg ser i lokal-TV og i Sunnmørsposten at Statens vegvesen på Molde er tenkt å bruke over 1 milliard kroner frå søre Sunnmøre til Ålesund, og like mykje derifrå til Tomrefjorden (sjølv om det siste er dobbelt så langt).


I forslaget til NTP 2022-2033 følger regjeringen opp og prioriterer hele strekningen E39 Ålesund-Molde inklusive Møreaksen. I første periode er det satt av 2,5 mrd i statlige midler og resten i andre periode. Det gjør det mulig å starte opp i 2023/24. Det er forventet at denne prioriteringen vil få bred tilslutning når Stortinget skal behandle NTP i juni.

Planprosessene knyttet til de forskjellige delstrekningene pågår. For selve fjordkryssingen foreligger det en reguleringsplan. For strekningene på begge sider pågår reguleringsarbeid. Sve forsøker også å koble E39 Ålesund-Molde med bypakken i Molde. Utbygging av E39 er ikke betinget av en bypakke i Molde, og det er heller ikke prioritert midler til bypakke i Molde i NTP 2022-2033.


Leserinnlegg av Arne Almås

«Sunnmøre får knapper og glansbilder»

Forslaget til NTP og byggingen av E39 gjennom fylket er i total ubalanse.


Jeg har gjennom dette innlegget forsøkt å gi en kort oppsummering av de prosessene og beslutningene som ligger til grunn for arbeidet med E39 og Møreaksen.

Sve forsøker gang etter gang å skape motsetninger og så tvil om de beslutningene som er gjort. Det er det ingen grunn til, og Frp har vært en del av disse beslutningene både i regjering og i Stortinget. Nå er det på tide å samle seg om de prosjektene vi har fått gjennomslag for i Møre og Romsdal.


Synspunkt av Harald Espeland

«Møreaksen gir optimisme»

Møreaksen handler om å styrke regionen vår. De senere år har det vært en del piler som peker i feil retning for Møre og Romsdal. Blant annet befolkningsutviklingen.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!