Leserinnlegg av Johan Arne Johansen

«Ålesunds sydside»

Ser i Sunnmørsposten at det kommer flere kvinner som skal ta fatt i byens utvikling, og det passer bra, siden det skal bygges en helt ny bydel i Ålesund.

Sydsida av Ålesund fra Prestebrygga til Meierikaia.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Det er ikke for tidlig, for vi har ventet på dette i 50 år, både på flere gater og ikke minst innfartsveien. Det var fremsynte menn som styrte byen den gang, for de ville legge innfartsveien over Kiperviktorget, men heldigvis var pensjonist Absalonsen våken og fant fram malerspann og malte to hvite striper på skrå over Torget og da først så man galskapen.

Derfor ble innfartsveien forlenget fram til Korsegata, men uten rundkjøring og selvfølgelig skulle den blitt forlenget fram til Rutebilstasjonen med bro vider.


Kommentar om byutvikling

«Ingenting kan bli som før»

Folk treng hus og hus treng folk. Ikke bare i sangen, men også i bysentrum av Ålesund.


Aspøya var ferdig regulert for over 30 år siden, men like fullt kom E-verk-bygget midt i traseen for Nedre Strandgate, og da den ble revet ble det bygget varehus på tomta, helt uforståelig!

Men vi fikk også konteinerhavna plassert sentralt i byen, også merkelig. Det er komplisert trafikk både på sjø og land, og dette har vi levd med i flere tiår, så her er det mye å ta igjen. Skolebygget bør ikke bygges på Prestebrygga for tomten er for liten og det blir stor trafikk både fra sjø og land. Det må også bygges en sammenhengende sjøgate fra Volsdalsberga til Kvennaneset.

De fleste store bedriftene er flyttet ut av sentrum, som Slakteriet, Coop, Televerket og Felleskjøpet. Da er det bare Meieriet igjen og det har vel strengt tatt ingenting i sentrum å gjøre heller. Send Meieriet på landet og her får man en egnet tomt med ubegrenset plass.

Både en tidligere teknisk rådmann og Ålesund Havnevesen mente at området mellom Meierikaia og Storneset bør fylles ut for å bygge både kai og flere gater, men problemet er at alle bergknausene i sentrum er sprengt ut og kjørt ut av sentrum. Her er det gjort nok en feil, for dette området som kunne vært klart for utbyggingen av den nye sydside-byen. Skal man få fart på utbyggingen av sørsiden så må det mye fyllmasse til dette og da kan man slå to fluer i en smekk samtidig.Det er planer for tunnel Sula – Ålesund og her er store muligheter til å bygge både tunnel og sørsiden, men planen om å bygge denne tunnelen fra Sula til Gåseid er noe tvilsom, for den store trafikken går mellom Langevåg og Ålesund sentrum. Derfor må også tunnelen bygges der enten over Hundsværholmen eller direkte til rundkjøringen på Volsdalsberga og det kan bygges en sidearm til Slinningen for å redusere trafikken gjennom sentrum. Det må knyttes en betingelse for å bygge tunnel Ålesund – Sula, og det er at dette blir en kommune. Med denne tunnelen til Slinningen får man flere kjøremuligheter og samtidig en ekstra nødutgang ved ulykker eller vedlikehold.

Det er brukt unødvendig mye penger både på rådhuset, trapper til Aksla og ikke å forglemme alle sykkelstativer, pengesløsing av verste sort, mens barn og ungdom undervises i helsefarlige skoler og anleggsbrakker. Dette er reinspikka jåleri å bruke så mye penger på ting som byen ikke etterspør, så her må dårlig dømmekraft av et overtallig bystyre. En bedre vei og en fjellheis ville være mer fornuftig og ville være både en glede og nytte for alle.


Mer enn bare fjordgløtt:

Her kommer Ålesunds første seniorboliger

Framtidige boligeiere på den gamle Erik Foss-tomta skal lett kunne slå av en prat med naboen over en kopp kaffe i fellesarealet, og få hjelp av husverten ved behov.


Stopp planer om bytunnel og ingen bomring rundt byen. Tunnel under byen er stormannsgalskap på høyt plan og vil ikke bli en bydødare. Når en gang den firefelts innfartsveien er ferdig bygget så må trafikken splittes opp ved Ysteneset, og trafikken til sentrum må gå i dagens Sjøgata og østover bør den gå over Buholmen med påkjøring i Ysteneset. For å unngå trafikk gjennom den nye bydelen kan det bygges en senketunnel fra Ysteneset til Storneskaia, bare for små biler og den kan nattstenges for å spare strøm til lys og ventilasjon.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!