Renseanlegg: – Vil neste generasjon syns at et kloakkrenseanlegg på Kvasneset er en god ide, spør Frode Hessen i dette innlegget. Bildet er fra en markering mot anlegget.  Foto: Gry Støre

Synspunkt av Frode Hansen

«Brevet fra Statsforvalteren»

Ålesund kommune har fått et brev fra Statsforvalteren med et pålegg om å få utbedret 14 av 17 utslipp av kloakk i kommunen, noe som nå har blitt et alvorlig problem med trusler om utbyggingsstopp!

Dette er alvorlig, men Ålesund kommune har visst om problemene i mange år. Disse forholdene kunne kommunen ha utbedret for lenge siden, men ifølge VA Virksomheten har de valgt å fokusere på andre problem.

Derfor står vi nå her med kniven på strupen og må få utbedret direkteutslipp, overvannsproblematikk og gamle fellesledninger (kloakk og regnvann i samme rør) samt renseanlegg i Breivika og Larsgården. Dette er ting som må utbedres NÅ. Spørsmålet er: hva vil dette gildet koste for Ålesund kommunes gamle og nye innbyggere? Er dette utgifter som er nødvendige når dette skal utbedres parallelt med Sula og Ålesunds ambisiøse plan om ett felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset?


Ny markering på Kvasneset:

Gikk i rebusløp mot renseanlegg

– Skal vi risikere å måtte bade med e. coli-bakterier i framtida, og kjenne på dritlukt hver gang vi setter oss ut? Nei, takk, sier familien Nøringseth etter fullført rebusløp i finvær på Kvasneset.


For å sitere Svein Johansen, avdelingsleder i avløp ytre i Ålesund kommune om bygging av et kloakkrenseanlegg på Kvasneset: «– Feil prioritering, feil plassering, feil tidspunkt!»

Han mener Ålesund kommune må løse egne problemer på eget ledningsnett før det pumpes til et nytt renseanlegg. Det samme anbefaler også innledende rapporter til konsulentene. Det er viktig å få løst problemene i Ålesund kommunes ledningsnett og manglende ledninger før det skal pumpe millionvis av liter med regnvann til rensing på Kvasneset!

Her snakkes det om et årlig budsjett på 300 000 000 for hva det vil koste å rehabilitere eksisterende vann og avløpsledninger! Man må få ned fremmedvannet til ca. 30 % for at det skal være lønnsom drift. Ifølge Ålesund kommune sin Hovedplan for Vann og Avløp har 20 % av eksisterende avløpsledninger akutt behov for rehabilitering.


Meiner mange spørsmål i Kvasnes-saka framleis heng i lufta:

- No må nokon drage i naudbremsa

Digitale folkemøte gir ikkje god nok informasjon om kloakkreinseanlegget på Kvasneset, meiner innbyggjarar på begge sider av fjorden. No fryktar dei politikarane kan gjere vedtak på sviktande grunnlag i juni.


Ålesund kommune er i ferd med å bygge om Larsgården renseanlegg til en pumpestasjon, som vil pumpe kloakken til et nytt renseanlegg som skal bygges i Breivika. Da vil Ålesund løse sine problemer med renseanlegg på en mye billigere måte, og likevel innfri kravene. Her løser ÅK sine egne problem på en mye billigere måte.

Parallelt med bygging av kloakkrenseanlegg skal ÅK altså få bukt med direkteutslippene og separering av fellesledninger, og ikke minst bygge en helt ny infrastruktur for pumping av store mengder kloakk flerfoldige mil gjennom flere pumpestasjoner på veien mot Kvasneset. Transportledninger fra Breivika over Moa til Spjelkavika, sjøledning videre til Kvasneset samt sjøledninger fra Åse til Kvasneset. I tillegg kommer flere store pumpestasjoner. Denne lange veien fører til en svært uheldig konsistens på produktet som skal renses, noe som igjen vil føre til at mer kloakk går rett i fjorden urenset.

Dette anleggets progress har brukt flittig kognitiv bias i måten det blir presentert på for politikere, naboer og andre som har interessert seg for anlegget – eller på godt norsk «cherry picking».


Seier han stolar på fagfolka:

Dette svarar ordføraren på kritikken

Sula-ordførar Jim Arve Røssevoll (Ap) minner om at prosessen med eit reinseanlegg for lengst er på overtid. Han ser ikkje for seg å utsetje saka.


I korte trekk:

1) Økonomi: Hva skal dette koste?

ÅK har 460000 meter med spillvann, avløp og fellesledninger og 320000 meter med overvannsledninger. Det er et akutt behov for utskifting av 20 % av nettet. Å rehabilitere/grave VA- grøft koster ca. 15000kr pr. meter. Så med tanke på at vi i 2020 skiftet ut 2800 m, noe som tilsvarer 0,7 %, er det svært langt unna det politiske målet som ble satt i 2018 på 1,5 %. Totalt er anleggsprosjektet stipulert til å koste 7–800 millioner kroner. Dette skal innbyggerne i Brattvågen, i Søvika, på Hessa, på Ellingsøya, på Flisnes, på Skodje, på Haramsøya, i Brattvågen og på Vatne, alle som i dag er tilkoblet et kommunalt kloakknett, være med å betale på, noe Ålesund kommune ikke trenger, men som Sula kommune trenger. Renseanlegg til 2–300 mill., ledningsnett og pumpestasjoner til 300–400 mill. Hvem vet?

2) Fremmedvann.

Med dagens kloakknett vil det gå mange år før Ålesund kommune klarer å pumpe kloakk til Kvasneset. Regnvann må fjernes fra kloakkledningene i hele Breivika, i Larsgården, på Åse, i Hatlane, på Moa ++ Et biologisk renseanlegg vil drukne med dagens vannmengder. Noe som betyr at renseanlegget aldri vil klare rensekravene.

3) De sier fjorden tåler det.

Jada, det gjør den, men ikke på angitte punkt. Her strømmer fjorden både østover og vestover og kloakken kommer til overflaten nesten halve året. Storfjorden er stor, har god utskifting og er dyp lenger ut! Ved Kvasneset er der en grunne.

4) De sier at anlegget ikke vil forstyrre kulturminnene, deriblant Kongshaugen.

Hva ligger i det ordet, mon tro? Arkeologen kaller dette et signifikant område med store forekomster av funn som daterer seg over 9000 år tilbake. Jeg kaller dette fornminnekriminalitet.

5) De sier at fjorden ikke vil ta skade av påslippet av kloakk og andre giftstoffer.

Dette er hva Pål Buhl Mortensen fra Havforskningsinnstituttet sier om påslippet i nærheten av Swiftia Pallida – en korall som er rødlistet. Det er ikke rapportert andre funn mellom Trondheimsfjorden og Egersund, «veldig interessant info om de nye forekomstene av Swiftia Pallida». Videre sier Mortensen at det er «veldig betenkelig å legge et kloakkutslipp så nær en så unik forekomst».


Proppfullt av forhistorisk aktivitet:

Midt-alternativet minst berørt av kulturminner

Det er registerert over 1.000 funn av forhistorisk aktivitet på Kvasneset og oppretta ti nye automatisk freda lokaliteter etter arkeologiske undersøkelser. Det midterste alternativet for plassering av nytt kloakkrenseanlegg blir minst berørt.


6) De sier at på Kvasneset finnes det allerede infrastruktur.

De skal løse problematikken med nytt Veibustkryss noe man har jobbet med i flere tiår uten å komme nærmere en løsning og som fremdeles ikke lar seg løse!

7) De sier at det ikke vil lukte fra anlegget og viser til Odderøya kloakkrenseanlegg ved Kristiansand.

Sant nok, jeg har pratet med naboer til dette anlegget, og de bekrefter at der ikke lukter. Men alle andre anlegg jeg har vært i kontakt med i Norge, og det er mange, bekrefter luktproblematikk, og alle utfordringene det fører med seg av økte utgifter og naboer som klager. Dette være seg nye anlegg og anlegg i fjellhaller.

8) De sier det ikke vil redusere prisene på eiendommene til oss som bor her ute.

Ville du ha kjøpt her til fullpris med et kloakkrenseanlegg som nabo?

9) Kvasneset er et mangfoldig naturområde med mange fine turstier og utfarter

Her er gyteplass for breiflabb i fjorden, ugler og ørn som hekker rett ved hvor anlegget skal ligge og rødlistede koraller. Vi bør vel bruke «Vær varsom plakaten» her … før vi ødelegger fremtiden for hele området som den naturperlen det er! Alle som bor på Kvasneset mener vi må ha et kloakkrenseanlegg, men ikke her. Det kan plasseres slik ingen blir skjemt av plagene dette medfører

Vil disse vurderingene tåle tidens tann?

Vil neste generasjon synes at anlegget er en god idé?


Holder ikke mål:

Her er de verste kloakkutslippene i Ålesund – kan hindre nye utbygginger

Av 17 avløpsanlegg i Ålesund er det kun et renseanlegg på Hessa, Aspøya og Åse som overholder rensekrava. Verst er forurensningen fra anleggene i Larsgården og Breivika som skal ta hånd om kloakk fra 15.000.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!