Byutvikling: Artikkelforfatteren mener boligene over Bybadet på Utstillingsplassen i Ålesund er mørke og dystre.  Foto: Staale Wattø

Synspunkt av Kjell Arne Slinning

«Debatten om byutvikling – en bremsekloss?»

I Sunnmørsposten lørdag 24. april har avisens kultur- og reportasjeredaktør Kristin Knudsen (KK) en helside med overskriften «Ingen ting kan bli som før».

Hva mener skribenten egentlig med dette?

Det er byutviklingen i Ålesund som er i fokus i artikkelen. Der hun uttrykker glede over de store boligblokkene som er kommet opp blant annet på Utstillingsplassen og Volsdalsberga.

Jeg mener også at det er fint at folk får boliger i byen, og at private vil investere i byen. Det jeg reagerer på her er først og fremst overskrifta. Skal alt rives og erstattes med blokker og andre bygninger i byen? Og skal alle åpne områder fylles igjen med høye hus?


Kommentar om byutvikling

«Ingenting kan bli som før»

Folk treng hus og hus treng folk. Ikke bare i sangen, men også i bysentrum av Ålesund.


Må det nødvendigvis bo flere folk i byen? Kanskje det var bedre å konsentrere seg om omgivelsene der folk skal bevege seg og leve? KK hevder at 261 splitter nye sentrumsnære leiligheter langt fra er nok. Hun kritiserer også politikerne som gjerne vil ha et ord med i laget når det gjelder utbygging.

Jeg minner om at de har ansvaret. Det tar for lang tid med utbyggingen, og sånn kan det ikke fortsette, sier KK. Hvorfor slikt hastverk?Jeg forstår selvfølgelig at det for noen tar for lang tid å få tillatelse til bygging. Men i motsetning til KK er jeg tilhenger av god tid til utvikling av en by. Folk skal ikke bare ha boliger, de skal også ha rom for aktiviteter.

Blokker er ikke nok. Områder for lek og atspredelse er minst like viktig om en ønsker at barnefamilier og andre skal søke til byen og bo der.

Det er en krevende oppgave å utvikle og utbygge en by. Derfor er det viktig å tenke seg grundig om før utbygginger tillates, og jeg mener i motsetning til KK at grundig politisk behandling er nødvendig og bør ta tid, og at politisk motstand også er nødvendig når det er grunn til det. Byfortetting er ikke alltid det beste. Det er også viktig at de som besøker byen vår ikke bare ser inn i speilglassruter og grå murvegger.

KK nevner også Rønnebergvillaen som ble jevnet med jorda for å gi plass til nytt rådhus Jeg mener det er mye som tyder på at en kunne tatt seg bedre tid også i den saken. Det forelå forslag som nok kunne gitt et bedre resultat. Det er ikke alt som har vært like vellykket i utbyggingen av byen vår.

Jeg tar ikke stilling til om at utbyggingen på Utstillingsplassen og Volsdalsberga er som KK skriver «glimrende eksempler på god byutvikling», men jeg kan ikke la være å nevne fargen på blokkene ved Nørvøyskolen. Mørkt og dystert. Vakkert er det ikke i en lys og trivelig by.


Byutvikling i Ålesund

Boligbygging med uterom som bonus

Det koster å kjøpe leilighet ved Utstillingsplassen og på Volsdalsneset, men uterommene som følger med boligprosjektene er helt gratis.


Det er flott at private aktører slipper til, men vi bør tenke oss vel om når vi skal utvikle byen til et godt område å bo i for alle.

Tilbake til overskrifta. Ingen ting kan bli som før, sier KK. Her tar nok overskrifta feil. Mange gleder seg over gammel arkitektur, kunst, musikk og annet som har bestått gjennom årtier. Og når en ser på det som i dag kalles moderne arkitektur er jeg enig med dem som kaller mye av den firkantet og kjedelig.

På sørsida vil også KK ha 400–500 nye sentrumsboliger. Vi bør nok tenke oss grundig om her også. Hva med de langt over hundre, svære turistskipa som kommer til byen. Hvor skal de ligge? Foran bebyggelsen? Det er allerede klager på det i dag. Dette må nok gjennomtenkes før utbygging skjer.

Debatten bør ikke bli en bremsekloss, sier KK. Men vi bør også huske ordtaket Hastverk er lastverk Beste resultatet får vi nok om vi husker det.


Kronikk av Gjermund Kvernmo Langset

«Vi kan ikkje fortsette på same måte og forvente eit anna resultat»

Henrik Dalelid Vedde løftar i sin kronikk 19. april mange gode spørsmål og refleksjonar kring attraktivitet og regionutvikling.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!