Leserinnlegg av Tove-Lise Torve

«Grønn omstilling vår viktigste vekstmulighet»

Klimautfordringene påvirker oss alle. Også næringslivet.
Leserinnlegg

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført en kartlegging i næringslivet. Bedriftsledere fra en rekke bransjer er tydelig på at grønn omstilling er den viktigste vekstmuligheten.

EU, Kina og USA lanserer nå store grønne satsinger som både skal redusere klimagassutslippene og gi strategisk industriutvikling med mål om økt verdiskaping gjennom grønn konkurransekraft.

Skal Norge lykkes i å skape nye, grønne løsninger som utvikler og forsterker våre konkurransefortrinn, må vi ha en mer aktiv næringspolitikk, der vi samla og strategisk satser der vi har fortrinn.


Styrer stor hydrogensatsing fra Ålesund

– Vi løfter ambisjonsnivået betraktelig, og vil bygge en nasjonal infrastruktur for hydrogen. Det første blir å sette sammen en stab som får base i Ålesund.


Norges nye grønne muligheter ligger i stor grad i havrommet. Altså det som er over, på, i og under havet.

I Møre og Romsdal er vi særlig sterk på maritime og marine næringer, og det skjer det mye bra knyttet til det grønne skiftet. Blant annet er flere skip og brønnbåter med hybrid framdrift utviklet og i kommersiell drift.

Her kan nevnes spesialskip for havvind fra Ulstein verft, og for mineralleting til havs fra Kleven verft. Begge utvikla i Møre og Romsdal og solgt til internasjonale kunder.

Det skjer også mye interessant innen sirkulærøkonomi. For eksempel utprøving og gjenbruk av stålkonstruksjoner fra oppdrettsmerdene som bygges om til flytende energiøyer for sol og vindenergi.

Restråstoff fra blå og grønn verdikjede, som brukes til nye produkt, er et annet eksempel hvor Møre og Romsdal ligger langt framme.

Disse eksemplene er bare begynnelsen. Mulighetene for ny verdiskaping knyttet til det grønne skiftet er enorme. Og Møre og Romsdal har et godt utgangspunkt.

Men mange av fremtidens grønne løsninger er umodne og ikke kommersielt skalerbare i nåværende form.

Skal vi lykkes kreves en mer aktiv stat.

Et eksempel er Hofseth Aqua’s initiativ her i Møre og Romsdal. Hofseth ønsker å bygge verdens første brønnbåt med ren hydrogenframdrift. Skipet koster 200 millioner mer enn dagens brønnbåter. Etter medfinansiering fra staten mangler fortsatt 100 millioner. Fordi utviklingskostnadene er så store, kan det sette en stopper for et stort framtidig internasjonalt marked for norsk maritim næring.


Hofseth Aqua kjøper seg inn i hydrogen-prosjekt

Hydrogenprosjektet til Flakk Gruppen, Norwegian Hydrogen AS, hentet inn 10,3 nye millioner.Hofseth lovar «fleire hundre» nye arbeidsplassar

Hofseth International får 636 millionar kroner i meir eigenkapital gjennom en ny avtale med sin store japanske partner. Det gir grobotn for vidare vekst.


Til sammenligning bruker staten milliardbeløp for å stimulere til elbil-kjøp. Slik sponser staten utenlandsk bilindustri. Forstå meg rett. Jeg mener det er bra at folk velger elbil for å få ned klimautslippene.

Mitt poeng er at staten i mye større grad må stimulere norsk industri og næringsliv slik at vi får en viktig andel i det internasjonale grønne markedet. Det gir arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

De maritime bedriftene har kompetanse og innovasjonsevne, men har vært gjennom flere omstillinger og har ikke kapitalbasen som er nødvendig for å bære utviklingskostnadene og ta risikoen på egen kjøl.

Skal vi bidra til å nå klimamålene, og samtidig konkurrere på det internasjonale markedet, må støtteordningene for det grønne skiftet styrkes betydelig. Næringslivet i Møre og Romsdal står klart.

Vi i fylkeskommunen skal bidra med det vi kan for å stimulere det grønne skiftet. For som næringslivet i fylket vårt sier: Grønn omstilling er vår viktigste vekstmulighet.


Leserinnlegg:

«Oljefondets avkastning må brukes til grønn omstilling»

Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte til NRK TV i forbindelse med sin årstale i februar at penger fra Oljefondet ikke skal benyttes til å støtte en overgang til ren energi. Etter vårt syn er sentralbanksjefen fastlåst i gammelt tankegods.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!