Lesarinnlegg av Oddvar Høydalsvik

«Møblar frå Ålesunds Museum»

Kommentar til stykket Mupsu (Stiftinga Musea på Sunnmøre) hentar møblar frå Ålesunds Museum.

  Foto: Karin Rykkje

Leserinnlegg

Takk til Ålesunds Museum sitt styre som tek opp Sunnmøre sine konsoliderings-krampetrekningar i skriftleg form.

Galskapen ligg i styret i MUPSU som gjekk eit steg for langt i den såkalla konsoliderings-reforma. Lever inn eigarskap til samlingane i staden for samarbeid i regionen.


Styreleder i Aalesunds Museum:

Raser mot henting av gjenstander

Stifitnga Musea på Sunnmøre har tatt med seg ting fra bymuseet som ikke tilhører dem, mener styreleder i Aalesunds Museum Kjell Skorgevik, som kaller uthentingen en fiendtlig handling. 


Viljen til einestyre i regionen er godt kjent frå SSM-tida, spesielt på sørsida av Storfjorden/Breisundet. Ved etablering av MUPSU valde styret – å ta an helt ut – som det heiter på fint ålesundsk. Eigarskap i staden for samarbeid med eigarstyra i lokale museum.

Til denne tid har museums-samarbeidet i heile regionen i grove trekk vore dugnadsbasert med offentlege tilskot frå stat, fylke og kommune for dei største musea sin del.


Synspunkt av Rune Ringdal Kleiven

«Musea på Sunnmøre. Hva nå?»

Et museum er en viktig samfunnsinstitusjon, og på 1900 tallet vokste de fram, store eller små, i by og bygd.


Organisering i stiftingar enda med for mykje makt til få personar. For MUPSU sitt vedkomande er denne makta brukt med rein uforstand – som jagar dugnadsfolket heim att til godstolen – korleis då ta vare på kulturarven.

Den nye direktøren har ei trong løype å gå i høve til styret – men verkar å ta oppgåva å jage dugnadsfolket på skogen på stort alvor.


Kronikk

«Nitti år og heilt i hundre»

I april fyller Sunnmøre Museum nitti år. Den nye museumsmeldinga peikar på vitskapleg og heilskapleg museumsdrift for dei neste femti. Kva skal vi med museum i eit moderne samfunn?


-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegget til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!