Protester: Båtparaden for «Kloakken vekk fra fjord og folk», mot kloakkrenseanlegg på Kvasneset.  Foto: Marius Simensen

Synspunkt av Ivar Østrem

«Kloakkrensing i Ålesund kommune»

Det har i det siste vært flere oppslag om rensing av kloakk i Ålesund kommune. Noen av oppslagene har skapt mer forvirring enn oppklaring.

Økonomi og kostnader har vært den store teama. Det var også tema når politikerne i Ålesund og Sula ble hasteinnkalt til et felles informasjonsmøte om saken. Der hadde prosjektleder for anlegget på Kvasneset Elin Nerem fått med seg Hogne Hjelle fra Bergen kommune som deltaker på møtet.


Sjokkert over prisen på Kvasnes-anlegget

Frp-gruppeleiar i Ålesund, Thorbjørn Fylling, sit igjen med mange spørsmål etter informasjonsmøtet sist veke.


Det er ikke til å stikke under en stol at kloakkrenseanlegget i Bergen ble langt dyrere, med over 1.7 milliard kroner, enn det som de hadde kalkulert med. Dette bekreftet Hogne Hjelle, samtidig som han uttrykte at pessimisme ikke er dumt. Dette forteller at kostnader for slike anlegg i fjellhall kan være svært vanskelig å beregne.

Pessimismen til kloakkrenseanlegget på Kvasneset

Ålesund kommune trenger ikke å gå over fjorden for et samarbeid med Sula kommune. Problemet er stort nok på denne siden. Sula kommune har valgt å være egen kommune og kan derved også løse sine egne problem, uten at Ålesund kommune skal påføre sine egne innbyggere store ekstrakostnader.

Prosessen rundt renseanlegget på Kvasneset har ikke vært optimal. Samtidig har det også vært holdt tilbake informasjon. Det er ikke bra om en skal ha en åpen og transparent prosess som folk har tillit til. Jeg har vært på flere informasjonsmøter, med prosjektleder Elin Nerem. På disse møtene blir det i stor grad lagd vekt på fortreffeligheter, mens usikkerhet og manglende analyser blir underkommunisert.


Derfor meiner Sula-toppane at anlegget på Kvasneset er heilt nødvendig:

– Det største miljøprosjektet i vår tid

Ikkje alle er like positive til eit kloakkreinseanlegg på Kvasneset, men leiinga i Sula kommune meiner det er underkommunisert kor viktig anlegget er for miljøet.


Eksempel: At strømmåling som skulle være en del av konsekvensanalysene har vært ute av drift på de mest kritiske tidspunktene, i flere måneder, nevnes bare i en bisetning og i beste fall bagatelliseres. Et annet forhold er lukt. Her har Ålesund kommune brukt konsulentselskaper for å underbygge luktproblemene, når de kunne ha hørt på erfaringer fra andre anlegg som har dette problemet. Vil Ålesund kommune garantere for at de som ikke bor på Vegsund, Flisneset/Emblemsvågen og Emblem blir uten lukt om renseanlegget blir bygd på Kvasneset? Står vindretningen på Sør Øst, det fineste været i Ålesund vil trekken fra Kvasneset ramme Skothaugen, Spjelkavik og Åse.

Konsekvensanalysene som Sula kommune har ansvar for, er etter flere sin mening underdimensjonerte, med flere mangler. Ålesund kommune har etter min mening ansvar for å forta en selvstendig konsekvens -og sårbarhetsanalyse for å sikre at det som blir vedtatt i bystyret er kvalitetssikret. Det kan heller ikke være slik at det er prosjektleder Ellen Nerem som skal styre det som Ålesund skal mene om saken.

Økonomi og ROBEK

Ålesund kommune har ikke økonomi til å styre mot et merforbruk på kanskje over en halv milliard kroner, selv om regningen blir sendt til innbyggeren. Når prosjektleder Elin Nerem antyder at det er usikre tallgrunnlag for å rehabilitere egne anlegg, er usikkerheten minst like stor for bygging på Kvasneset om en skal lytte til det som skjedde i Bergen. Det er tross alt et gap mellom disse kalkylene, på over en halv milliard.


Ålesund-innbyggere reagerer:

– Vil ikke ta regninga for Kvasnes-anlegget

Et mulig kloakkrenseanlegg på Kvasneset blir langt dyrere enn først antatt. Flere innbyggere i Ålesund ber nå politikerne om å stoppe prosjektet.


Jeg mener at Ålesund har ikke råd til å velge Kvasneset. Det er flere forhold som tilsier at Kvasneset må velges bort. Det viktigste er kanskje å imøtekomme egne innbyggere som har stått på barrikadene for å få kansellere Kvasneset som alternativ. Et annet argument som må mer frem i lyset, er, status for rensing av kloakk i de nye kommunene som er knytt til Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Harøy. Ålesund kommune får mest sannsynlig skjerpa krav om rensing av kloakken her også. Da er det behov for å bygge et nytt renseanlegg som ligger ut mot storhavet.

Skal Ålesund kommune ta ansvar for sine egne problem med rensing av kloakk i Ålesund kommune, er det viktig at politikerne opptrer som ombud for befolkningen som har valgt dem. Befolkningen vet at alle kostnader for vann, kloakk og renovasjon er selvkost. Men det går en grense for hvor store kostnader disse tjenestene skal være. Jeg er også bekymret for fremdriften av en del av de tekniske arbeidene som forgår i kommunen vår. Mange av disse vedlikeholdsprosjektene varer i månedsvis med ditto kostnader som politikerne sender til innbyggerne. Dette er et ansvar som politikerne i Ålesund kommune må intensivere ansvaret for.

Slik som den økonomiske situasjonen er Ålesund kommune er per i dag, og vil være i lang tid fremover, er det kun fornuftig å satse på oppgradering av gamle anlegg. Så må Ålesund kommune videre bygge rensing ut mot havet for de deler av kommunen som ikke har tilfredsstillende rensing av kloakken på sikt.

Det vil være en klok og miljøvernmessig og fremtidsrettet avgjørelse, på lag med innbyggere i hele Ålesund kommune.


Dette er saka
  • Både Ålesund og Sula skal i juni ta stilling til forprosjektet som er laga til eit nytt kloakkreinseanlegg på Kvasneset. Dersom kommunestyra seier nei har Ålesund ingen reell plan B per no. Sula kan eventuelt gå tilbake til tidlegare planar om eit anlegg i Sunde-området.
  • Den siste summen for eit nytt anlegg på Kvasneset ligg på 1,1 milliardar kroner. Ålesund kommune skal eventuelt betale 847 millionar kroner og Sula kommune 261 millionar kroner.
  • Nøyaktig plassering for anlegget er ikkje endeleg bestemt, men anlegget skal eventuelt ligge inne i fjellet og utsleppa hamnar i Storfjorden etter dei er behandla.

  • Tidlegare har fleire innbyggjarar på Kvasneset og andre nærliggjande stader i Ålesund og Sula reagert på det dei meiner er usikkerheit rundt lukta eit anlegg kan gi. I det siste har fleire også reagert på prislappen.
  • I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på kvifor i det heile Ålesund og Sula meiner dei treng nye kloakkreinseanlegg, og kva som skjer dersom anlegget på Kvasneset ikkje blir vedtatt.


Ny rapport: Ingen hus blir råka av lukt frå reinseanlegg på Kvasneset

Rapport frå Norconsult viser at hus i nærleiken av det planlagde kloakkreinseanlegget på Kvasneset i Sula ikkje blir råka av lukt.Kloakkreinseanlegget på Kvasneset:

Anlegget kan koste 1,1 milliardar kroner

Dersom kloakkreinseanlegget på Kvasneset blir ein realitet vil det koste Ålesund kommune 847 millionar kroner og Sula kommune 261 millionar kroner.Båtparade mot kloakkrenseanlegg på Kvasnes:

En siste markering før avgjørelsen tas

«Det er ingen skam å snu», er budskapet til politikerne fra innbyggerne som deltok i, og heiet fram fra land, båtparaden mot kloakkrenseanlegg på Kvasneset.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!