Leserinnlegg av Rolf Strømsheim

«Ny brannstasjon i Ålesund, samlokalisering med andre nødetater»

Hans Kjetil Knutsen har i Smp 25.5. et interessant innspill om alternativ tomt til ny brannstasjon for Ålesund, området ved Ridehallen på Lerstad lanseres.

Illustrasjon:   Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix

Leserinnlegg

Argumentene som fremkommer om særlig økonomi, beliggenhet og tomtestørrelse gjør at initiativet fortjener snarlig oppfølging, dette haster jo både pga. tomteavklaring på det foreliggende alternativet lenger øst, men kanskje også av hensyn til kvalitetssikring av det nye trafikkbildet som nå planlegges i området ved Ridehallen / Lerstadkrysset.

Men det er også andre argumenter som styrker dette forslaget, og som snarest bør utredes av ei tverrfaglig prosjektgruppe. Sentrale myndigheter har lenge oppfordra nødetatene til å vurdere ei samlokalisering av deler av sin aktivitet, felles nødmeldingssentraler er jo kommet langt, men samlokalisering av aktivitet utover nødmeldingssentraler er ansett som minst like viktig, og erfaringer fra der dette har skjedd er positive.


Vil kjøpe tomt til ny brannstasjon - men ambisjonene er større:

Vil ha brann-, politi- og ambulansestasjon i Breivika


For Helse Møre og Romsdal vil dette gjelde ambulansevirksomheten for Ålesundsområdet. Denne var tidligere på sykehusområdet men er nå i midlertidig leide lokaler i Lerstadveien. Slik jeg har forstått det, er her flere utfordringer i dag, blant anna knytta til logistikk av ulike aktiviteter som medfører at tiltak må iverksettes, hvis da dette blir alternativet når leieavtale snart utløper.

Lokasjonen i dag er nært det foreliggende tomtealternativet for ny brannstasjon, og ei av flere vurderinger vil da være om ikke trafikksituasjonen vil framstå som langt bedre ved Ridehallen og ut på det nye vegnettet som der kommer.

Andre forhold som utvilsomt styrker det lanserte alternativet er beliggenhet mellom Moa og bysentrum, og for ambulansevirksomheten, noe nærmere sykehuset.


Vil ikke bruke 100 millioner på brannstasjon-tomt – men lanserer nytt alternativ

Hans Kjetil Knutsen reagerer på at eiendomsforetaket vil bruke ca. 100 millioner på ei ny brannstasjon-tomt – seks måneder etter at politikerne sa nei.


Helseforetaket er ikke ukjent med samlokalisering av sin ambulansevirksomhet, i Trøndelag er dette gjennomført i hvert fall ett sted med gode erfaringer, og i vårt område har dette vært og er fortsatt oppe til avklaring ved flere lokasjoner i foretaksområdet. Vi vet også at fra utlandet er ei slik samlokalisering av nødetater mye brukt.

Om og eventuelt hvilke aktiviteter politiet ser for seg, får andre uttale seg om. I evalueringsrapporter fra gjennomførte samlokasjoner i nord er det framkommet at erfaringer og studier viste at vellykket samfunnssikkerhetsarbeid og krisehåndtering krever samvirke mellom organisasjoner, og mange viktige oppgaver innenfor dette området kan ikke løses innenfor den enkelte etat, men må håndteres i et samspill med alle tre nødetatene.

Jeg oppfordrer involverte til å vise at vi kan her i Ålesund, det vil bli lagt merke til sentralt.


Felles brann- og politistasjon på Moa?

Dette sier politiet om Bertel O. Steen-tomta: – Markedet og våre behov vil styre

Leiekontrakta for politistasjonen i Ålesund sentrum går ut i 2028. Dette sier prosjektleder om mulighetene for å flytte sammen med brannvesenet i Breivika.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!