Leserinnlegg av Lilly Anne Lervåg

«Vi hører hva dere sier, men gjør hva vi vil»

Det har vært noen intense år å leve med saken om det planlagte kloakkrenseanlegget på Kvasneset.

Markering: Fra båtparaden for «Kloakken vekk fra fjord og folk», mot kloakkrenseanlegg på Kvasneset.  Foto: Marius Simensen

Leserinnlegg

Det har blitt kjempet og forsøkt å nå fram til politikerne med vår mening om plassering og spørsmål om prosess.

Dedikerte innbyggere har virkelig satt seg inn i alle mulige forhold av plassering av kloakkrenseanlegg og hva det fører med seg. Jeg er svært imponert! Takk skal dere ha for god jobb!

Imponert er jeg dessverre ikke over Sula og Ålesund kommunes behandling av saken og innspill som motstandere har. «Vi hører hva dere sier, men gjør hva vi vil». Det er veldig, veldig skuffende.


Da vi fikk vite om planlagt plassering av kloakkrenseanlegget på Kvasneset, var det først og fremst motstand mot plasseringen. Når det da ble etterspurt begrunnelse og papir for vedtak om plassering, ble det ikke svart, og muntlige svar ble oppfattet som svada. Da begynte innbyggerne å bli mistenksom. Man satte seg nærmere inn i hele saken så godt det lot seg gjøre.

Det er klart at det behøves utbedring av kloakkanlegg, det er vi alle enige om! Saken gjelder plassering!

Ordføreren i Sula uttalte seg om at de hadde invitert med seg Ålesund på prosjektet (allmøtet Sula ungdomsskole i 2018). Nå snakker han om at Ålesund kommune tok kontakt med Sula og ville være med. Hva som er sant håper jeg karene vet selv.


Synspunkt av Ivar Østrem

«Kloakkrensing i Ålesund kommune»

Det har i det siste vært flere oppslag om rensing av kloakk i Ålesund kommune. Noen av oppslagene har skapt mer forvirring enn oppklaring.


Nå skal Ålesund kommune avgjøre om kommunen skal være med på prosjektet kloakkrenseanlegg, som foreløpig er estimert til ca. 1,1 milliard kroner! Estimert vel 400 millioner kroner fra 2018. Det skal fordeles med litt over 200 millioner for Sulas innbyggere, og over 800 millioner på Ålesunds innbyggere. Det skal finansieres med selvkostprinsippet, som vil si at Ålesund kommunes innbyggere blir belastet for avgifter for vann og kloakk. Dette vil også gjelde for våre nye innbyggere som kommer fra kommunene vi er sammenslått med.

Det snakkes om det største miljøprosjektet noen gang, pass dere for kjempesjuka! Dette blir dyrt!

Vi ber inderlig om at fornuften seirer, og at plasseringen av kloakkrenseanlegg blir lagt bort fra fjord og folk.


Dette er kloakksituasjonen i Ålesund i dag, og dette tenker virksomhetslederen om veien videre:

– Mange ulemper med å satse på oppgradering av dagens anlegg

Det er betydelig usikkerhet knyttet til å utbedre eksisterende kloakkrenseanlegg i Ålesund. Det sier Arve Olav Bang, virksomhetsleder for vann og avløp i Ålesund – og dessuten med i styringsgruppa for anlegget på Kvasneset. Derfor meiner Sula-toppane at anlegget på Kvasneset er heilt nødvendig:

– Det største miljøprosjektet i vår tid

Ikkje alle er like positive til eit kloakkreinseanlegg på Kvasneset, men leiinga i Sula kommune meiner det er underkommunisert kor viktig anlegget er for miljøet.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!