Leserinnlegg av Ina M. Enoksen og Martha Tornes

«Hvor ble det av retten til lovlig arbeidskamp?

Tusenvis av Uniomedlemmer er rasende. Og det har de all grunn til. En grunnleggende rettighet i norsk arbeidsliv er forsøkt torpedert.

Markering: Forbundene under Unio hadde streikemarkering i Ålesund onsdag 2. juni. «Tut for støtte», «Norge mangler 7.000 sjukepleiere» og «Applaus betaler ikke huslån» var blant plakatene bilistene som kjørte langs E136 fikk se.  Foto: Lene Flataker

Leserinnlegg

En lovlig, rettmessig og forsvarlig streik er stoppet av tvungen lønnsnemnd. Aldri, i norsk historie, har tvungen lønnsnemnd blitt bruk på tynnere grunnlag, og på helt feil grunnlag. Slik det fremstilles var det fare for liv og helse. Det stemmer ikke. Vi hadde full kontroll på denne streiken, og det var ikke kommet en eneste melding om fare for liv og helse. Streiken var ansvarlig, og det ble innvilget rekordmange dispensasjoner.


Gikk i svart

Lærere ved Fagerlia vgs. i Ålesund kledde seg i svart.


Ved et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad ble det fredag hevdet at det var akutt fare for brann. Torbjørn Røe Isaksen fremstiller det som om det var gitt avslag på dispensasjonssøknaden. Det stemmer ikke. Så snart meldingen om brannfare forelå, ble det umiddelbart gitt dispensasjon for de 8 streikende ved anlegget. To timer senere blir Unio uten forvarsel kalt inn på møte i Arbeids- og sosialdepartementet og forelagt melding om fare for liv og helse. Tillitsvalgt og verneombud ved anlegget sier at situasjonen var fullt forsvarlig. Saken kunne vært løst mellom partene, men KS ville ikke! Det er åpenbart at dette var et politisk spill.

Måten regjeringen har blandet seg inn i en lovlig arbeidskonflikt på er ensbetydende med å kneble streikeretten, og det gir alvorlig grunn til bekymring.


For få sykepleiere på vakt i hjemmetjenesten – streiken i Oslo kommune stanset

Streiken i Oslo er over etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd mandag ettermiddag. Torbjørn Røe Isaksen er lite fornøyd med at det gikk slik.


Selv om regjeringen stoppet streiken med tvungen lønnsnemnd, har de på ingen måte løst samfunnsproblemet streiken handlet om. Det foreligger ingen planer for å rekruttere og beholde kvalifiserte folk i våre yrkesgrupper. Fremdeles mangler det mer enn 7000 sykepleiere i Norge. Kommunene sliter med å rekruttere, og sykepleiere søker seg vekk fra kommunene.

14 % av årsverkene i grunnskolen i Ålesund er besatt ukvalifiserte. I videregående skole i Møre og Romsdal er tallet 24 %. Det er svært alvorlig. Samtidig går søkertallene til lærerutdanningene ned, både for skole og barnehage. Elevene har lovfesta rett til kvalifisert lærer, men der ser ikke ut til at KS tar inn over seg. Alle vet at lønn som middel for rekruttering virker! Derfor brukes de i utstrakt grad. Også i kommunal sektor. Men altså ikke når det kommer til lærere og sykepleiere. Vi forventer at KS kommer opp med en plan for hvordan de har tenkt å løse situasjonen.

En meningsmåling fra Respons analyse viser at 2 av 3 støttet streiken! Det sier noe om hvor viktig det er for innbyggerne med kvalitet i offentlig sektor. Politikerne som ønsker å sitte på Stortinget til høsten bør merke seg denne støtten.

Vi forventer en solid debatt i Stortinget om bruk av tvungen lønnsnemnd, og på hvilket grunnlag denne skal kunne brukes. Denne gangen ble det gjort på totalt sviktende og feilaktig grunnlag!


Sterke reaksjoner på tvungen lønnsnemnd:

– Medlemmene våre er rasende. Det koker.

Reaksjonene lokalt er sterke etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd, og dermed avsluttet streiken for over 22.000 ansatte i norske kommuner.Unio-streiken avblåst – partene skylder på hverandre

Fredag grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Nå strides KS og Unio om hvem som er skyld i at streiken ble avblåst.Røe Isaksen: – Beklagelig å måtte avblåse streiken

Brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad er den konkrete grunnen til at kommunestreiken ble avblåst, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!