Leserinnlegg av Erik Kjetså og Igor Jokic

«Magnussen 2 besluttet på riktig grunnlag?»

Styret i Helse Midt-Norge RHF (HMN) trodde de vedtok en økonomisk fordelingsmodell som nå viser seg å være noe helt annet.
Leserinnlegg

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) får i overkant av 35 millioner mindre årlig enn forespeilet og Helse Nord-Trøndelag HF går fra å få økt ramme til rammetrekk.

En enkel regnefeil har ikke bare ført beslutningstakerne, men også høringsinstanser og helseforetakene bak lyset.

Vi etterlyste gjennom hele prosessen et fakta- og analysebasert grunnlag for endringer fra den nasjonale modellen. Vi fikk en skjønnsmessig avkorting basert på resultatene og utslagene av ulike modellvarianter. Resultater som regelrett var feil og derfor en beslutning tatt på feil grunnlag.


Theodorsen om regnefeilen: – Jeg forventer at Helse Midt-Norge tar dette opp

Sunnmørsposten fulgte styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag.Magnussen 2

Hadde regna feil – får bare 141 millioner kroner mer

Helse Møre og Romsdal får 141 millioner kroner mer hvert år, ikke 177 mill.


En feil som fikk gli gjennom en lang intern prosess, omfattende høringsrunde og styrebehandling.

En feil som i våre øyne har blitt forsøkt kommunisert under radaren til offentligheten når den først ble erkjent.

En feil som bør reise flere spørsmål i styrerommet på Stjørdal 17. juni rundt den interne kvalitetssikringen, åpenhet internt i konsernet og legitimiteten til fordelingsmodellen med bakteppet som nå er.

I det kommende styremøtet i HMN forventer vi en saklig redegjørelse for hvordan en enkel feil har fått passere i en så betydningsfull sak, og hvilke grep HMN tar for å sikre legitimiteten til fremtidige økonomiske fordelingsøvelser.

Vi frykter et styre som stiller med feiekostene klare. Spørsmålet er om styret og ledelsen i Helse Møre og Romsdal HF og fylkets politikere står parat langs teppekanten for å holde denne pent opp.


Enstemmig: 177 mill. mer til Helse Møre og Romsdal

Samtidig vil Helse Midt-styret finne ut av hvorfor Helse Møre og Romsdal driver billigst og St. Olavs hospital dyrest.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!