Leserinnlegg av Ivar Østrem og Stig Holmstrøm

«Verdens internasjonale flyktningdag 20. juni»

Norsk Folkehjelp Ålesund og Omegn mener at Norge må ta et større ansvar for flyktningkrisa i Europa.

Flyktninger: Fra en flyktningleir på øya Lesbos i Hellas, høsten 2020.  Foto: Panagiotis Balaskas/AP

Leserinnlegg

Vi mener at Norge ikke behøver ha den strengeste asyl – og flyktningpolitikken i Europa. Norge har sammen med EU stengt for innvandring, slik at flyktningstrømmene som stadig øker blir stoppet på Schengens og Europas yttergrenser. I januar i år slo FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) alarm om at asylretten er under angrep langs EU´s yttergrense, ved at asylsøkere utsettes for vold og fysiske krenkelser som hindrer deres muligheter for å få behandlet asylsøknader. Dette er i strid med folkeretten.

Det store flertallet på Stortinget ser ut som de er tilfredse med dagens situasjon.

Vår overraskelse var stor, og vanskelig og forstå, i en tid da det nesten ikke kommer flyktninger og asylsøkere til Norge, at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, og FrP i desember 2020 går sammen om å stramme inn på asylpolitikken. Vi har forventninger til at SV og Rødt setter krav til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved en eventuell regjeringsplattform.


Egeland: Danmarks asylpolitikk er et skrekkeksempel

Loven om å opprette mottakssenter for Danmarks asylsøkere utenfor Europa strider mot folkeretten, sier Flyktninghjelpens generalsekretær.


Rune Berglund Steen leder for antirasistisk senter, uttrykker i en kronikk i Klassekampen 6. mai 2021 at: «Det er ikke lenger rom for å være passiv tilskuer, og beskriver Europas yttergrense som voldens yttergrense. Det kommer historisk få asylsøkere til Norge. En viktig årsak er den systematiske volden som finner sted ved Schengens og Europas yttergrense.»

Norsk Folkehjelp i Ålesund og Omegn deler denne beskrivelsen, og mener at alle de politiske partiene på Stortinget må bidra på en tverrpolitisk plattform for å bedre situasjonen. Vi mener at også at Norge bør ta et spesielt ansvar for flyktningsituasjonen som eskalerte etter bombingen av Libya som Norge var en del av.

Flyktninghjelpen melder at det er færre flyktninger som tar sjøveien over Middelhavet, men det er blitt større risiko for å forulykke. Årsaken er at italienske myndigheter har gjort det langt vanskeligere å drive redningsarbeid. Italienske myndigheter har blant annet nektet redningsfartøy med havarerte flyktninger og migranter å legge til i italienske havner. Dette er et klart brudd på internasjonal maritim rett. EU og Italia har i stor grad overlatt redningsarbeidet til Libya. Libya har knapt med utstyr og kompetanse til å drive sjøredningstjeneste, ifølge Flyktninghjelpen.Flyktninger som blir fanget opp og tatt med til Libya havner i interneringsleirer uten mål for fremtiden. Disse menneskene blir i stor grad sendt tilbake til det de flykter fra.

Norge har ressurser og sterke humanitære tradisjoner, og Norsk Folkehjelp Ålesund og Omegn mener vi bør gå foran som et foregangsland og vise solidaritet, både for mennesker på flukt og grenseland som har tatt imot svært mange flyktninger.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!