Leserinnlegg av Ivar Østrem

«Kloakkrenseanlegget i Ålesund kommune»

Jeg har fulgt noe av prosessene for å finne den beste løsningen for kloakkrensing i Ålesund kommune.

Kvasneset: Ivar Østrem sier han vil vurdere medlemskapet sitt i Ap etter behandlingenen av saka om kloakkrenseanlegget på Kvasneset.  Foto: Einar Orten Trovåg

Leserinnlegg

Ut ifra det lille som jeg har hørt av debattene og drøftingene er det mest håp og tro som speiler debatten.

Jeg har ikke hørt på et eneste kvalifisert innlegg av dem som vil ha rensing av kloakk i Ålesund kommune, plassert på Kvassneset, som er trygg og sikker på at det økonomiske fundamentet vil holde.

Å etablere et anlegg inne i en fjellbunkers med dårlig fjell, er den største utfordringen, og som utgjør den største risikoen. Derfor mener jeg at Kvasneset er et prosjekt uten kontroll på de fleste områdene.

Jeg stiller også spørsmål om politikerne har bedt fagfolkene om å vurdere miljøavtrykket til prosjektet. For meg er dette ukjent. Både Miljøpartiet de grønne og SV går inn i prosjektet med bind for øynene og håper på det beste.


Rakk ikke å behandle saka om Kvasneset:

Sju timer ut i møtet stod Kvasneset-saka for tur. – En time til saka burde holdt, mener varaordføreren.

Kommunestyret hadde en time på seg til å behandle saka om Kvasneset. Det burde ha holdt, mener varaordfører Vebjørn Krogsæter som leda møtet torsdag.


Når jeg hører på argumentene, blir jeg nærmest litt sjokkert. Det tyngste argumentet som jeg har hørt er at vi må stole på fagfolka. Fagfolkene er redskap for politisk handling.

Jeg stiller også spørsmål om det er bindinger som gjør at vi er nødt til å følge opp behovet til Sula kommune, selv om vi påfører våre egne skattebetalere en stor risiko for økte utgifter i fremtiden.

Det er utarbeidet tre forslag til plassering av renseanlegget. Alle er på Kvasneset. Jeg mener at Kommunelovens intensjon med å vurdere alternativer, også økonomisk må tas med i prosessen. Jeg kan ikke se at økonomi har vært driveren i vurdering i plassering av renseanlegg.

Risiko for å gå på en økonomisk smell er så stor at det også kan være i strid med både Kommuneloven og Forvaltningsloven. Jeg er ikke noen juridisk ekspert, men politikerne har ansvar for å følge opp disse forholdene. Arbeiderpartiet sine representanter opptrer i flokk i denne saken, uten noen form for kritiske spørsmål. Bjellene henger på Ordfører Eva Vinje Aurdal og Sindre Nakken.


Komite for teknisk, miljø og samferdsel:

Sa ja til Kvasneset

- Vi godkjenner forprosjektet og går videre med planene for kloakkrenseanlegg på Kvasneset.


Hvorfor er ikke et frittstående renseanlegg i Ålesund kommune vurdert?

Når Arbeiderpartiet sine representanter stoler blindt på fagfolkene, er spørsmålet om de samme politikerne har utfordret fagfolkene til å tenke på alternativ. Ikke bare oppgradering av de eksisterende anleggene, men eventuelt bygge et eget renseanlegg på nordsiden av Ålesund, Kverve, Ellingsøya, i åpent terreng langt ifra folk mot havet?

Da hadde de samtidig tatt inn over seg fremtidige utfordringer med rensing av kloakk i ytre bydel og i sentrum. Videre kunne en planlegge og bygge et Bioanlegg og få ned strømforbruket med 70 %. Dette kunne gi et miljøavtrykk som hadde bærekraft til kommunen sine egne klimamål. Politikk handler om å ville, og da må en også tørre og ta noen utfordringer.


Ap-veteran Ivar Østrem provosert:

Melder seg ut av Ap om det blir renseanlegg på Kvasneset

Ap-veteran Ivar Østrem sier han kommer til å melde seg ut av Arbeiderpartiet dersom det blir bygget renseanlegg på Kvasneset.


Det er selvfølgelig det mest behagelige og være passiv og følge et opptrakka spor, uten å se eller vurdere andre muligheter. Utfordringen blir da, om en går lenge nok i dette sporet, at en ikke lenger ser over kanten for andre muligheter. Er det dit politikerne som styrer byen har kommet?

Selv om det er fagfolkene som sitter med kompetansen må politikerne selv tenke, og ikke bare styre etter å høre på fagfolkene slik som jeg hørte fra enkelte av politikere fra Arbeiderpartiet, som et gjentakende refreng.

Jeg har vært medlem i Arbeiderpartiet i over 30 år og vært aktiv i politikken i flere perioder. Jeg er både skuffet og sjokkert over måten partiet forvalter ombudsrollen som velgerens har gitt de.


Leserinnlegg av Lilly Anne Lervåg

«Vi hører hva dere sier, men gjør hva vi vil»

Det har vært noen intense år å leve med saken om det planlagte kloakkrenseanlegget på Kvasneset.


Jeg mener om en ser denne saken i et 50 års perspektiv, med smart tenkning, kunne vi ha spart miljøet og skattebetalerne for minst en milliard. Det må ikke bli fremmed for en politiker og tenkte at dette kunne bli billigere for brukarene. I forhold til miljøet i Storfjorden kommer en ikke unna å tenke, at mange bekker små, med kloakk fra store deler av kommunen, vil gi en stor å, ut i Storfjorden.

Vi må heller ikke tape av syne at renseteknologi vil rense ca. 70 %. Ekstraforslaget med å føre avløpet lenger ut i fjorden, vil i beste fall bli betraktet som et munnhell for at situasjonen skal se bedre ut på papiret.

Jeg mener at spesielt Arbeiderpartiet har sviktet i sin ombudsrolle og jeg vil derfor vurdere mitt medlemskap i Arbeiderpartiet.Ålesund-innbyggere reagerer:

– Vil ikke ta regninga for Kvasnes-anlegget

Et mulig kloakkrenseanlegg på Kvasneset blir langt dyrere enn først antatt. Flere innbyggere i Ålesund ber nå politikerne om å stoppe prosjektet.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!