Lesarinnlegg av Lars Valderhaug

«Romsdalsaksen sparer fylket»

Det finnast Møreaksentilhengjarar som nektar å akseptere at Romsdalsaksen med bru til Lønset vil spare fylket for store summar den dagen Fannefjordtunnelen ikkje lenger har nødvendig kapasitet.

Slik har traseen til Romsdalsaksen blitt presentert, med en krok innom Veøya. Nå foreslår de en snarveg fra øya Sekken og mest mulig beint over til Skåla-halvøya. KART: Romsdalsaksen.no 

Leserinnlegg

Ja, einskilde hevdar til og med at Romsdalsaksen vil medføre ekstra kostnader for fylket til dette! Så derfor, her er forklaringa:

Med Romsdalsaksen blir det eit meir fleksibelt trafikksystem basert på ei dobling av kapasiteten over Fannefjorden, og meir enn det med tanke på at driftsstans i tunnelar er mykje meir omfattande enn på bruer. Og særleg dei som kjem frå/skal austover frå Lønset mot Hjelset og Kristiansund vil få ein tryggare og kortare veg, m.a. ved at dei slepp å køyre omvegen om den bratte Fannefjordtunnelen.


Tovan vil ikke bli kalt Romsdalsakse-forkjemper

– Ikke er jeg Romsdalsakse-forkjemper. Og ikke var det jeg som privatperson som bestilte spørreundersøkelsen, men Møre uten Møreaksen.


Men alle vil få ein betre og raskare veg over Skålahalvøya. Og E39 med brua må dimensjonerast etter behov. Truleg blir brua 2-felts med 2/3-felts veg over Skålahalvøya, slik som Lønset–Hjelset. Om nødvendig 4-felts. Dette er Statens vegvesen sitt ansvar å planleggje dersom Romsdalsaksen vert bygd, ikkje Møre og Romsdal fylkeskommune!

Fylket vil ikkje ta over dette ansvaret frå Statens vegvesen! Kvifor i alle dagar skulle dei gjere det? Så fylket vil sleppe å ta denne kostnaden, uansett korleis vegsystemet blir sjåande ut! La dykk ikkje lure av dette! Så Møreaksenfolk: Slutt å fare med juks!Kostnadsmessig må dette argumentet setjast opp imot argumentet med at Møreaksen skaffar fastlandssamband til eit øysamfunn. Når vi i tillegg ser at verdien av eit bu- og arbeidsmarknadsfellesskap mellom (kun) Molde og Ålesund minkar, så blir det ikkje mange argument for å byggje Møreaksen igjen. For argumenta for Romsdalsaksen er mange og tunge, og omfattar område som tryggleik, trafikkavvikling, økonomi, trivsel og miljø.

Einskilde meiner at ei framtidig bru over Langfjorden vil «stele» trafikkgrunnlag frå Romsdalsaksen. Dette er den negative måten å sjå dette på. Den positive er at kombinasjonen Romsdalsaksen/Langfjordbrua utfyller kvarandre, og skaffar to fergefrie vegar i retning Åndalsnes og E6, med betre kommunikasjonar også for dei som bur langs desse vegane. Dette argumentet gjeld også for Romsdalsaksen!

Tida arbeider for Romsdalsaksen!


Var både for og mot i NTP

Frp bommet på Møreaksen

I dokumentet fra transportkomiteen på Stortinget endte Frp opp med å være både for og mot Møreaksen på samme tid. - Her har det skjedd en feil, erkjenner samferdselspolitisk talsperson, Bård Hoksrud.Kronikk

«Mange av de nye samferdselsprosjektene vil bli en game changer for befolkning og næringsliv i hele fylket»

14. juni blir en merkedag i Møre og Romsdals samferdselshistorie.


-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegget til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!