Leserinnlegg av Dag Olav Tennfjord

«Forsvarer Fagforbundet finansbransjen?»

Viser til leserinnlegg i Smp av 30.06.21 der Fagforbundet i Ålesund går ut og forsvarer det tilnærmede monopolet som KLP har for å levere tjenestepensjon til kommunene. 

Pensjon: Høyre og Dag Olav Tennfjord ønsker å sette tjenestepensjonen i Ålesund ut på anbud.   Foto: Staale Wattø .

Leserinnlegg

Jeg ønsker å kommentere en del viktige forhold. For det første taper ingen ansatte rettigheter som følge av skifte av leverandør. Dette er grundig forankret i lov og avtaleverk. For det andre blir egenkapitalen bevart på investeringsfondet til kommunen, og den kan benyttes til nøyaktig samme formål på et senere tidspunkt. For det tredje er det i vedtaket helt klart at konkurransen skal gjøres på både pris og kvalitet. Likviditetseffekter er kjærkomne tillegg, men ikke avgjørende for vurdering av innkomne tilbud.

Nytt regelverk

I leserinnlegget blir det også vist til at et fåtall av kommuner har gått over til Storebrand. Grunnen til dette er nok at det i 2020 kom et nytt regelverk som sikrer konkurranse på like vilkår. Men Vestland fylkeskommune som har valgt annen leverandør enn KLP, ble utelatt, og flere kommuner er nå i lignende prosesser. Det kan for øvrig nevnes at Storebrand som nå har gått inn i kommunemarkedet, har levert offentlig tjenestepensjon til mange kunder sammenhengende siden 1934. Det som er den store saken er at KLP har innkrevd premie langt utover den årlige kostnaden, og at de ikke ønsker å tilbakeføre dette til kundene. Dette til tross for at flere at pekt på forholdet og utfordret dem til å vise måtehold. Dette er altså for mye betalte kostnader for Ålesund kommune.


Lesarinnlegg av Stig-Eivin Meisal

«Tenestepensjon i Ålesund kommune»

Fagforbundet Ålesund viser til vedtaket som blei gjort 17. juni i sak 123/21 pkt 7:


Frigjør penger

Tenk om du som forsikringskunde har betalt for mye i premie på boligforsikringen din, og svaret fra forsikringsselskapet er at det er helt greit, for da slipper du ubehagelige overraskelser hvis prisen skulle gå opp til neste år? For Ålesund kommune er anslaget på dette beløpet på 332 millioner kroner. Ved frigjøring av slik premiereserve, er det normale er at midlene fordeles over sju år. I så fall blir det 47 millioner mer til driften av Ålesund per år de kommende årene.

I tillegg skal det konkurreres på årlige kostnader til administrasjon av pensjonsordningen.


Uavhengig representant kan gi Löfven ny periode som statsminister

En uavhengig representant kan sikre at Stefan Löfven får den nødvendige støtte under voteringen i Riksdagen onsdag.


Rammer ansatte

Så til situasjonen i Ålesund. Hva betyr det for de ansatte, spesielt det neste året hvor 140,7 millioner kroner skal inndekkes fra driften dersom kommunen skal unngå å havne på ROBEK-listen? Skal en klare det, må det kuttes betydelige beløp i driften. Og siden lønnskostnader er største post i budsjettet, er det ikke tvil om at dette vil ramme både ansatte og tjenestemottakere.

I lys av dette er jeg svært forundret over Fagforbundet sitt perspektiv her. Er de mer opptatt av finansmeglere enn av egne medlemmer og tjenestemottakere?

Sjøl mener jeg at det er gode grunner til å lete etter kostnadsreduksjoner for Ålesund kommune, også utenfor egen organisasjon. KLP har ellers levert gode tjenester og har full anledning til å levere et konkurransedyktig tilbud.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!