Leserinnlegg av Randi Walderhaug Frisvoll

«Gi rom for friskolene»

Arbeiderpartiet vil nå gjøre det enda vanskeligere å opprette nye friskoler.

Friskoler: Randi Walderhaug Frisvoll ønsker å gi friskolene gode rammebetingelser.   Foto: Oda Lødemel

Leserinnlegg

Blir det rødgrønt flertall til høsten, bli det mye tøffere for eksisterende friskoler og enda vanskeligere å opprette nye skoler. Jeg og KrF vil kjempe for et mangfold i skolen, og bedre vilkår for friskolene.

Debatten har blussa opp

Etter at KrF sammen med Arbeiderpartiet ble enige om friskoleforliket i2009, har det vært «fred» i friskoledebatten. Nå har den blussa opp igjen ettersom Arbeiderpartiet har vedtatt ytterlige innstramninger av religiøse skoler ved å ønske å få på plass en egen vetorett til kommuner for å nekte friskoler.

Noe av begrunnelsen er at elevene går glipp av viktig mangfold ved å fordele seg på ulike skoler.-Jeg synes det er et paradoks når Arbeiderpartiet argumenterer med mangfold samtidig som de er veldig smale i skolepolitikken. Det er nettopp friskolene som bidrar til mangfold i skolen. Ikke alle barn og unge føler de passer inn i den offentlige skolen. Vi må sikre at vi har et supplement til den offentlige skolen. Friskolene er en viktig del av det norske skoletilbudet. De bidrar til å oppfylle foreldrenes rett til å velge opplæring og oppdragelse for barna sine. Vi må legge til rette for foreldres frihet til å kunne velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av det offentlige.

Rammebetingelser

Derfor mener vi staten bør forplikte seg til å gi friskolene rammebetingelser som gjør det mulig å gi elevene et like godt tilbud som i den offentlige skolen. De kristne friskolene har særlig oppmerksomhet mot å formidle kjennskap til kristen tro og tanke, og KrF mener det er en berikelse at samfunnet har rom for slike alternativer. Skolene er viktige for å videreformidle den kristne kulturarven til neste generasjon.

Det er ikke et mål i seg selv at vi skal ha et stort antall friskoler. Poenget vårt er at vi i KrF mener det er viktig at foreldre har mulighet til å velge en skole som er et alternativ til den offentlige skolen dersom de ønsker det. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av at vi skal respektere disse skolene og at vi ikke skal sette kryssfot på verken elever, foreldre eller lærere som bidrar til et skolemangfold.

Ved høstens valg står vi overfor et verdivalg. Vi i KrF tar på alvor at barna og ungdommene våre er forskjellige. Foreldre er forskjellige. KrF er derfor forkjemper for friskolene som bidrar til et rikt mangfold og reelle valgmuligheter.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!