Leserinnlegg av Ralf Peschel

«Hvorfor bruke konsulenter?»

Formannskapet i Ålesund vedtok 8. juni i år å legge pensjonsleveransen ut på anbud.

Forfatteren av innlegget mener at det er unødvendig å bruke konsulenter i pensjonsspørsmålet.  

Leserinnlegg

Til å vurdere de innkomne tilbud ønsker man å engasjere en konsulent og bruke opp til kr 200.000 til formålet. Igjen skal det brukes konsulenttjenester. Hvorfor det? Har kommunen ikke nok kompetente ansatte? Hvorfor fikk f.eks. nåværende assisterende kommunedirektør en lønnsøkning på hele 29,8 % når ho gikk fra stilling som rådmann til assisterende rådmann? I mange tilfeller forklares slike økninger med kompetanse og ansvar.

På formannskapsmøtet diskuterte man mye om krise, merforbruk, budsjettkontroll osv. Da hadde det jo vært riktig og fornuftig å finne en alternativ løsning til det vedtatte.

Kommunen har en rettsavdeling med totalt seks advokater der det opplyses om: «... å vere rådgivar i rettslege spørsmål til administrative og politiske organ, ...».

Hvorfor kan ikke en ansatt i fellesskap med en av de seks advokatene jobbe med denne saken istedenfor å bruke så mye penger til ekstern hjelp?

Vanskelig å forstå spør du meg.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!