Leserinnlegg av Paul Andreas Hofseth.

«Kampen for utredning av Romsdalsaksen»

Vi er i det femte året siden den oversjøiske fjordkryssingen «Romsdalsaksen» ble presentert.
Leserinnlegg

En underskriftskampanje ble satt i gang. «Vi som krever utredning av Romsdalsaksen», og den finnes fortsatt på hjemmesiden romsdalsaksen.no Jeg signerte elektronisk som nr. 2.425 i mars 2017. Mer enn 10.000 nye krav er senere kommet til, og antallet stiger fortsatt.

En fair og grundig utredning vil trolig kreve 2–4 år, men blir påvirket av detaljer som dukker opp ved utredningen, nødvendige avklaringer og ressursbruk. Kampanjen har vært en solid bærebjelke for aktiviteten til utfordreren Romsdalsaksen (RA)

Trua er stor på at en grundig utredning vil konkludere med at det oversjøiske alternativet med vesentlig kortere strekning (Hjelvika – Lønset/Hjelset) og langt mindre omfang medfører kortere og billigere veg.

Romsdalsaksen AS har benyttet ekstern faglig bistand til å vurdere kostnadene for sin oversjøiske løsning. Kostnadsestimatet for RA er 15 mrd. Møreaksen (MA) hevder at MA sin løsning vil bli 6–14 mrd. billigere enn RA. Se illustrasjonen og test din egen tru.

Skal kostnader sammenlignes, er minstekravet at målepunktene settes hvor vegene skilles og møtes – sett fra syd: Ørskogfjellet og Lønset (alternativt Hjelset)

Prisutviklingen for bygging av flytebruer er gunstig vs. eksempelvis undersjøiske tunneler, og kostnader til framtidig drift og vedlikehold spriker enda mer. Vurdering basert på Statens vegvesen sine maler viser at differansen på nevnte kostnader er ekstrem – ca. 500.0000 pr. dag!

Det er sprengkraft i aksesaken, og det paradoksale er at stamvegen som skal ha en samlende effekt, er i ferd med å sprenge fylket. Ved lokalvalget i 2019 gikk Frp kraftig tilbake på landsbasis, men hadde stor fremgang i M & R – økte fra 6 til 8 representanter i fylkestinget med RA som fanesak. Det illustrerer viktigheten for velgerne i fylket.

Erna om Møreaksen : «dersom man ikke ønsker veg, starter man omkamper». Det er mulig at støtte fra Erna kan gi Møreaksen et løft – men like sannsynlig at Møreaksen svekker Høyre. Høstens valg er en klassisk omkamp – mens et forslag om kortere, bedre og billigere E39 er fornuft!

Erik Bye og Astrid Lindgren hadde visdomsord til våre politikere – litt omtrentlig gjengitt: Bye: politikerne er ikke folkets herrer – de er folkets tjenere! Lindgren: når politikerne slutter å lytte til folket, er det på tide å bytte de ut. Dommen felles i september – av folket.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!