Leserinnlegg av Dagrun Agnes Vikesland

«Norsk kultur, norske verdier og norsk rettskriving»

Frp er på veien i Møre og Romsdal i en bobil med slagordet «La oss bevare Norsk kultur og Norske verdiar».

Valgkamp på hjul: Er Frp påvirka av amerikansk rettskriving?   Foto: Frp

Leserinnlegg

Frp er på veien i Møre og Romsdal i en bobil med slagordet «La oss bevare Norsk kultur og Norske verdiar». I iveren har de visst glemt norsk rettskriving. På norsk bruker vi ikke store bokstaver så ofte, og det riktige ville være å skrive «La oss bevare norsk kultur og norske verdiar». Frp er nok påvirket av engelsk og amerikansk der en bruker stor bokstav mye oftere.

Tilslører

Poenget her er selvfølgelig ikke å henge ut folk som gjør en skrivefeil. Alle kan gjøre feil. Poenget er at det synliggjør det mye større problemet, nemlig at Frp tilslører hvor de reelle truslene mot Norge kommer fra. De spiller på vår helt naturlige frykt for det ukjente i vanskelige situasjoner og skaper en følelse av trygghet gjennom felles kamp mot en ytre fiende. Dette er en eldgammel strategi som de mektige alltid har brukt for å holde orden i rekkene: pek på noe som er godt synlig, blås det opp, gjør det mer skremmende. I mellomtiden står bakdøra åpen for andre og ofte mye større trusler.

Utbredt privatisering

Som Frp er helt åpne om, er det ikke bare i rettskrivingen de er påvirket av det amerikanske. Frp åpner både døra og landegrensene for mange amerikanske verdier, eksempelvis en utbredt privatisering som er en stor trussel mot den norske velferdsmodellen som alle vi vanlige folk er helt avhengig av. Frp vil at hver og en skal være sin egen lykkes smed. Det er også gammelt tankegods. I praksis betyr det den sterkestes rett.

Fellesskap og samarbeid

Heldigvis er «den sterkestes rett» ikke en norsk verdi. Det er gjennom fellesskap og samarbeid vi har overlevd så lenge og så godt her nord, også når vi har tatt imot noe nytt og ukjent. På den norske verdiskalaen er alle mennesker like mye verdt. Derfor har vi laget et system som har som mål å ta like godt vare på alle, enten det er på skolen, på sykehuset, i arbeidslivet eller i rettsvesenet. Det har bragt oss langt og lenger enn de fleste. Det betyr ikke at systemet er feilfritt. Alle kan gjøre feil. Feil kan vi rette opp, men ikke hvis hele systemet blir ødelagt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!