Leserinnlegg av Roar Tørlen

«Bompenger på Møreaksen»

For noen dager siden skisserte Håvard Austvik en mulig fordeling av bommer på Møreaksen.
Leserinnlegg

Kun passeringspriser for de ulike strekningene ble gitt, uten noen form for underliggende kostnader, trafikkprognoser eller betalingstider for de ulike bommene. Dette medførte derfor flere spørsmål enn svar.

Jeg har satt opp et lite regnestykke for årlige bompenger på de ulike delene:

Bomstasjon

ÅDT

Årstrafikk

Sats

Årlige bompenger

Brusdalen

11 227

4 097 855

20

81 957 100

Ørskogfjellet

4 007

1 462 555

25

36 563 875

Til Vik*

3 000

1 095 000

35

38 325 000

Tautratunnelen

2 102

767 357

50

38 367 850

Julsundbrua

2 601

949 264

50

47 463 200

Vest for Molde

2 601

949 264

40

37 970 560

Sum220

280 647 585

Ferje Molde-Vestnes


767 357

207


Ferje Solh-Mordalsvågen


181 907

112For ÅDT har jeg hentet tall for 2020 fra Statens vegvesen for Brusdalen og Ørskogfjellet. For Tautratunnelen har jeg brukt trafikktall for ferjen Vestnes Molde, og for Julsundbrua har jeg lagt til trafikken på ferjen Solholmen Mordalsvågen. For tunnelen fra Ørskogfjellet til Vik har jeg satt et grovt estimat (mye av trafikken over Ørskogfjellet går videre over Tresfjordbrua). Jeg er åpen for at vegvesenet har andre tall i sine estimater.

Oppsettet viser at 29 % av bompengene skal betales av trafikken i Brusdalen, og tar en med Ørskogfjellet, så betaler disse to bommene 42 % av bompengene. Dette er selvfølgelig en uholdbar kostnadsfordeling, og jeg ber om at vegvesenet kommer med sitt grunnlag for beregning av bomsatsene. Vider at det angis:

Antatte kostnader for de enkelte deler

Om alle bomstasjonene skal stå hele perioden, eller bare til deres andel av bompengene er betalt?

Siden bompenger skal dekke 20 % av kostnadene, skal dette gjelde for hver enkelt strekk, eller er de dyreste delene mest «subsidiert»?

Er forbindelsen Aukra Otrøya med i prosjektet?

Tillater meg likevel noen foreløpige kommentarer:

Det ble sagt at prisene var satt ut fra nytte og investeringskostnader.

Siden kostnadene er lave i Brusdalen, så er vel nytten veldig stor ut fra andel av bompenger, og siden kostnaden er store for Tautratunnelen, så er vel nytten lav ut fra andel av bompenger.

Formålet med prosjektet er å skape et felles arbeidsmarked for Ålesund- Molderegionen. Lurer bare på hvem som har råd til å betale over 100.000 kroner bare i årlige bompenger i et slikt felles marked. En løsning er likevel innlysende. Hvis en plasserer seg på Otrøya/ Aukra, eller legger arbeidsplassene der, så slipper en unna med om lag halve kostnaden. Slik går det når en setter bukken til å passe havresekken.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!