Leserinnlegg av Jenny Klinge

«Listig av Listhaug»

Frp-leiar Listhaug er svært ivrig etter å gjera seg sjølv og Frp synleg igjen.

Svarer Listhaug: Jenny Klinge meiner det er heilt som forventa at Frp angrip Sp.  

Leserinnlegg

I eit valår der distriktspolitikk er så viktig for folk, gjer ho det ved å skulde Senterpartiet for løgn i distriktspolitikken. Slik prøver ho å få veljarane til å tru at Frp også er opptatt av dette.

Ja, det er listig, men det er heilt som forventa også. Det er lurt å angripe oss for politikken vi er aller best og mest synlege på for å få merksemd sjølv for dei same sakene. Eg håpar berre veljarane avslører ho kvar gong det skjer framover. For det kjem til å skje ofte.

Dårleg døme

Bakgrunnen for reaksjonen min no er ei større sak i VG den 13/7, «Lekser opp med Vedum». Der får Listhaug det til å stå fram som om Frp er best på å kjempe for distriktsskular og mot høge ferjeprisar. Det første handlar om økonomien til kommunar og fylke, som Frp ikkje er spesielt opptekne av å styrke. Den konkrete nedlegginga av ei skuleavdeling i Vanylven som Listhaug nemner, er eit ekstremt dårleg døme dersom ho vil påstå at Senterpartiet ikkje kjempar for distriktsskulane. Men dårlege døme funkar gjerne godt i media.

Ferjelovnader

Når det gjeld påstanden om løgn frå vår side, kan vi snu det heile på hovudet og spørre kor det vart av lovnaden Frp kom med før dei hamna i regjering i 6,5 år. Dei lovte nemleg gratis riksvegferjer. I staden presterte dei å auke ferjekostnadene og skape eit ferjeopprør langs kysten.

Frp har også underfinansiert ferjefylka så kraftig at desse har måtta spara inn på andre område, som på vidaregåande skule, for å oppretthalde ferjetilbodet. Likevel vil Listhaug prøve å få Frp til å stå fram som eit parti som kjempar mot høgare ferjeprisar og skulenedleggingar.

Då Listhaug besøkte Vanylven saman med VG, burde dei forresten dratt innom det lokale lensmannskontoret. Etter den såkalla nærpolitireforma til Frps mange justisministrar har 3 av 5 tilsette forsvunne sidan 2015 og kontoret har sommarstengt fram til 25. juli.


Sunnmørsposten meiner:

«Svak i trua på eiga regjering»


Maskeringspolitikk

Kva kan vi kalle lovnadene frå Frp om meir nærpoliti gjennom denne Frp-styrte reforma? Listhaug får sjølv avgjera om ho vil kalle det løgn. Resultatet av dei mange sentraliseringsreformene til Frp er uansett trist. No trengst det ei ny regjering med Senterpartiet ved roret, fordi vi faktisk bryr oss om heile landet, og ikkje berre driv markerings- og maskeringspolitikk.

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegget til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!