Leserinnlegg av Erna Solberg

«Mer veg for pengene»

Jeg vet det er mange som skal oppleve Norge fra veien i sommer.

Vegarbeid: Mange må regne med mye kø og venting i sommer.   Foto: Statens vegvesen

Leserinnlegg

Noen vil i år måtte beregne mer tid i kø og venting. Da kan det bli ekstra mye mas og spørsmål om når vi snart er fremme fra baksetet. Men da kan dere skylde på meg – for vi bygger nemlig rekordmye veg over hele landet.

Norge er et langstrakt land med store avstander. Det er en styrke for Norge at vi har bosetting i hele landet, men det gjør også at vi må bygge veg og bane for å knytte oss sammen. Siden 2013 har vi derfor doblet bevilgningene til samferdsel. Vi har rustet opp veg, jernbane, havner og flyplasser, samtidig som vi også bygger mer nytt. Denne enorme satsingen vil vi fortsette slik at flere kommer raskere og tryggere fram.

Heldigvis byr ikke norgesferien bare på kø og venting. Mange vil oppleve at de kommer raskere fram enn før. Skal du kjøre fra Ålesund til Oslo kan du beregne to timer kortere kjøretid enn for drøye ti år siden. Befinner du deg i hovedstaden og vil sørover til Kristiansand eller nordover til Trondheim kan du beregne en drøy time kortere kjøretid begge veger. De 800 kilometerne med ny veg som denne regjeringen har åpnet siden 2013 betyr økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og redusert reisetid for vegfarende over hele landet. Dette er med på å binde Norge sammen.

For å klare å bygge mer veg raskere og billigere må vi tenke nytt. Opprettelsen av Nye Veier er et godt eksempel. For nå er planprosessen kortet ned, vegene bygges mer helhetlig og raskere enn før. Denne nytenkningen gjør at staten sparer milliarder av kroner. Det gjør at vi kan satse enda mer på trafikksikkerhet og infrastruktur i hele landet. Fremover vil vi utvide suksessen Nye Veier med nye strekninger.

Så tenk på dette når du står i kø og ungene maser i baksetet; det bygges rekordmye veg. I mellomtiden beklager jeg ventetiden. God tur og god sommer.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!