Leserinnlegg av Linda Helleland

«En distriktspolitikk for hele landet»

Daglig leder i Initativ Vest, Ole Øvretveit, skal ha honnør for sitt engasjement for kystsamfunnene. Vi trenger debatt om hvordan vi skal utvikle kysten sammen, men her slår han inn åpne dører og bommer i sin kritikk av regjerings nye kyststrategi.

Distriktsminister: Linda H. Helleland (H)   Foto: Torstein Bøe/NT

Leserinnlegg

At Oslo skiller seg ut fra mange andre deler av landet er godt kjent. Oslo, med sin størrelse og mangfold, har naturlig nok et annet arbeidsmarkedstilbud, men også stort press på infrastruktur og boligpriser.


Kronikk av Ole Øvretveit

«Ein seglas rundt dei store utfordringane»

Regjeringas kyststrategi vart lansert førre veke som del av eit trekløver  der også strategi for innlandet og for tettstader og mindre byar inngjekk. Noreg er ein havnasjon og kysten fortener ein strategi! Men, denne tar ikkje tak i dei store utfordringane.


Ikke entydig

«Resten av landet» er heller ikke en entydig størrelse. Det er store forskjeller i næringsgrunnlag og næringsliv, befolkningsutvikling, arbeidsmarkedsutvikling, utdanningsmuligheter og tjenestetilgang. Som distriktsminister skal jeg speile dette mangfoldet når vi lager politikk for distriktene. Det er nettopp disse forskjellene regjeringen, i godt samarbeid med næringsliv, kommuner og fylkeskommuner, møter med de tre distriktspolitiske strategiene for kyst, innland- og fjell og småbyer. Arbeidet er basert på to grundige utredninger om utfordringene i Distrikts-Norge og kloke innspill fra Ungdommens distriktspanel.

Bredt grunnlag

Til sammen har vi nå et bredt grunnlag for å videreutvikle mangfoldet av distrikter og skape aktivitet i hele Norge. Distriktene trenger spennende jobber som tiltrekker unge, kloke hoder og vi må legge til rette for at det skapes verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. Dette er ikke enkelt og det krever en langsiktig innsats, men ved å lage en politikk som treffer forskjellig kan vi skape en balansert utvikling i landet.

Mange utfordringer

Næringslivet langs kysten går godt, og er produktivt og nyskapende. Likevel finnes det mange utfordringer som både kyststrategien og Øvretveit peker på, blant annet behovet for raskere og enklere forvaltning i plan- og bygningssaker. Regjeringens forslag om å effektivisere konsesjons- og godkjenningsprosedyrer for større og komplekse industriprosjekter vil ikke gå på bekostning av mindre bedrifter. Mer fart på utvikling av større bedrifter er et viktig grep som også vil komme mindre bedrifter til gode, ettersom mange av dem lever av å levere til større bedrifter.

Jeg er også enig i at tilgang til arbeidskraft med riktig kompetanse er en av de store utfordringene for både kystnæringer og andre næringer. Regjeringens satsing på desentralisert og fleksibel utdanning er et viktig bidrag, selv om det selvfølgelig ikke løser utfordringen alene. De siste åtte årene har vi jobbet aktivt med å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, slik at vi får et variert og velfungerende arbeidsmarked.

Ikke et mål i seg selv

Samtidig er det ikke et mål i seg selv å skape flest mulig offentlige arbeidsplasser, det er heller ikke det som skaper utvikling i distriktene. Det er kvaliteten og tilgangen på tjenester til innbyggere og bedrifter som bør legge føringer på hvor mange offentlige arbeidsplasser vi trenger. Det håper jeg også Øvretveit er enig i. Jeg tror regjeringens distriktsstrategier i sum vil bidra til et aktivt næringsliv i distriktene, likeverdige tjenester og attraktive bo- og arbeidsregioner i hele Distrikts-Norge.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!