Leserinnlegg av Johan Arne Johansen

«Ferjer for evig tid»

Både bygging, drift og vedlikehold av fire gigantferjer i tillegg bygging og vedlikehold av ferjeleier, er vel å drive på gamlemåten. Og det blir ikke bedre hvis Møreaksen bygges, for det blir også et evigvarende drifts- og vedlikeholdsoppdrag. 

  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Det kommer stadig nye og lavere priser på bygging av de milelange tunnelene, men det er på tide at årsprisen på drift og vedlikehold blir fremlagt.

Utenom byene

Det er ikke Molde som skal ha ny stamveg, men det er hele fylket og for alle Mørebyene har sine egne tilførselsveger. Stamvegen skal gå utenom byer og tettsteder. Stamvegen skal gi den retteste og korteste traseen for fjerntrafikken, og skal derfor ikke til Molde eller til de andre Mørebyene.

Hører fortiden til

Det kan gå både tiår og mer for å bygge stamvegen E-39 sør-nord, og derfor må man se på en ny og sikker løsning for å krysse Romsdalsfjorden. Den ferjetrafikken som går i dag hører fortiden til, med gedigne saktegående ferjer. Bygg bruer og veg over Veøya og Sekken med hurtiggående elektriske ferjer fra Sekken til Veblungsnes, så løser man dagens problemer mens man planlegger og bygger en permanent fjordkryssing for fremtiden. Med denne løsningen får Veøya og Sekken fastlandsforbindelse og en ferje går ut, og heller ingen bompenger, som også er positivt for øyene og Molde som får et større friområde.


Leserinnlegg av Per Vidar Kjølmoen

«Billigere ferjer bare første skritt»

Halvering av ferjetakstene er et godt eksempel på hva Møre og Romsdal kan oppnå når vi står sammen.


Trafikkproblem

Tresfjordbrua kan også bli et trafikkproblem når to stamveger møtes her. Skal det bygges ny stamveg for fremtiden så må man se minst hundre år fram i tid, og da må det være slutt på å flikke og utvide gamle bygdeveger som har vært regelen til i dag. Det skal bygges to stamveger E39 og E136 sør-nord og øst-vest, som møtes på Digernesetkrysset, og da må det være fornuftig å bygge felles trase’ så langt som mulig. Ser i avisene at vegetaten i Molde nok en gang forsøker å forbedre vegen over Ørskogfjellet. Man skulle tro at de visste at dette var et problem sist de utbedret denne problemveien, men det må gjøres på gamlemåten, flikke litt her og litt der så har vi fortsatt gamle bygdeveger som stamveg. Ørskog kommune har i flere år fremmet forslag om ny veg over Børdalen til Vaksvik, men det er som vanlig bare nei fra Molde.

Bygg for fremtiden

Bygg for fremtiden. Bygg felles stamveg trefeltsvei E36 og E139 fra Digernesskiftet over Børdalen til Vaksvik og videre til Kjerumdalen med tunnel til Måndalen og videre med bru over Romsdalsfjorden. Videre kan man bygge ny veg og flytebru over Langfjorden og Fannefjorden til Hjelset. Da får man felles stamveg med 90 km helt fram til Måndalen. Samtidig så får både Rauma, Romsdal og Nordmøre fast forbindelse til E139. Dette binder hele fylket sammen og blir et stort fremskritt for turismen i hele fylket.

Dette er noe å tenke på for alle navlebeskuere i Molde. Sunnmøre er størst og best på alle områder og produserer mest både på sjø og land og betaler den største regningen. Forstå det den som kan? Hvor er Mørejarlen? Håper at Møringene drar hver sin vei. Syd og nord!

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegget til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!