Leserinnlegg av Frank Sve

«Sunnmøre blør!»

25-35 milliard kroner sender Høgre, SP og AP til Møreaksen, og Sunnmøre står ribba tilbake med kun ei rekning på 3,2 milliard i bompengar i bypakke Ålesund.

Veibustkrysset: Dette er det farlegaste krysset i heile fylket, meiner Frank Sve.   Foto: Google Earth

Leserinnlegg

At Sunnmøre med ca. 55 % av innbyggjarane og næringslivet lar seg styre av Høgre, Orten og Dahl, er for meg ei gåte.


Leserinnlegg av Bernhard Riksfjord

«Forundra over negative protestar»

Møreaksen har fylt 33 år, og er klokkeklar og gryteklar for å kunne gjere ein god og nyttig samfunnsinnsats innan samferdselsområda i regionen. Ingen «større» vegprosjekt har blitt starta opp og gjennomført på under 33 år i planleggingsmodus.


Hafast-leiinga sit «musestille». Skulle undrast over kva strategi som finnast der. Send pengane til Molde, så kanskje vi ein gong om 20–30 år kjem i posisjon?

E-39 Blindheim- Breivika med 30.000 bilar i døgnet, der ein har fylkets verste kryss Veibustkrysset, har altså Høgre prestert å sette eit stort kryss over og stroke ut av NTP.


Leserinnlegg av Johan Arne Johansen

«Ferjer for evig tid»

Både bygging, drift og vedlikehold av fire gigantferjer i tillegg bygging og vedlikehold av ferjeleier, er vel å drive på gamlemåten. Og det blir ikke bedre hvis Møreaksen bygges, for det blir også et evigvarende drifts- og vedlikeholdsoppdrag. 


I siste Nasjonal transportplan står 1 milliard kroner til E-39 Blindheim- Breivika. Dette har altså Sunnmøre mista, og pengane er sendt av Høgre, KrF og Venstre til Møreaksen. At Høgre er greinalause er si sak, men kva i himmelens namn drivet KrF og Venstre på med? Verken RV 15 Strynefjellet med arm til Geiranger, Voldatunellen eller strekninga Ålesund – Sjøholt er nemnt med eit kløyva ord av Høgre, KrF og Venstre i NTP,


Leserinnlegg av Harald Espeland

«Møreaksen, målinger og faglig grunnlag»

Hovedproblemet med Terje Tovan/MuM sin meningsmåling om kryssing av Romsdalsfjorden er at den ikke fanger opp de faglige vurderingene i saken.


Sunnmøre blør sine samferdselsmidlar til Møreaksen og sender pengane til Midsund og Aukra. Aukra som renn over av pengar og som lett kan byggje si eiga fjordkryssing finansiert av den norske stat sin aktivitet der.

Ser ikkje Sunnmøre snart at no er det Sunnmøre sin tur? Er det rart at Høgre, KrF og Venstre har gløymt Sunnmøre, når desse partia er styrt frå Romsdal med Orten og Dahl i spissen? SP er også spelt heilt ut, og dei vert styrt av regionane her i fylket utanom Sunnmøre. Nesten ubegripeleg at SP støttar Møreaksen og lar Sunnmøre i stikken!

FrP vil kjempe for Sunnmøre, og samferdselsprosjekt i heile fylket. Ålesund er fylkets største by, og E-39 Blindheim- Breivika krev FrP lagt inn på NTP, utan bompengar. FrP krev også at leiinga i Hafast får av seg «skylappane» og begynner å forstå at Sunnmøre blør, og at dei blir rundlurt av Møreakseforkjemparane.

FrP meiner Nye vegar as må få ansvaret for å bygge Ålesund- Vestnes og vidare opp E-136 til Bjorli. Dei ynskjer å bygge ferdig «mellom» fjordane, før kryssing av fjordane vert aktuelt å vurdere.

Romsdalsaksen eller framleis ferjer over Romsdalsfjorden er viktig, men også at Sunnmøre får fortgang i Sande fastlandssamband, Voldafjordkryssinga og Rovdefjordkryssinga samt at Hafast kjem seg ut av «dvalen».

Nordmøre likeins, men der har dei forstått alvoret og mobiliserer no for sine prosjekt, slik som RV 70 og Todalsfjordkryssinga samt ferje mellom Hitra og Aure, der Nordmøre også no seier tindrande klart NEI til Møreaksen.

Sunnmøre blør, det er på tide med grundig bandasjering, og krevje at Sunnmøre som fylket sin største region også får sin rettmessige andel av samferdselskronene i ny Nasjonal transportplan.

Har du noko på hjartet? Send eit innlegget til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!