Leserinnlegg av Per Bjørn Gjelsten

«Forundra over negative protester?»

Svar til Bernhard Riksfjord.
Leserinnlegg

Er en høy alder et kvalitetsstempel på er stort prosjekt som Møreaksen? Mange mener nok det motsatte. Hadde dette vært et godt prosjekt, så hadde det nok vært gjennomført på kortere tid. SVV har definert prosjektet E39 Ålesund -Molde til å gjelde hele strekningen, og da er det langt fra verken gryteklart eller klokkeklart. I «gamle dager» var det slik at hele prosjekter skulle ha en godkjent reguleringsplan før det kunne tas opp til bevilgning. Fjordkryssinga er vel pr. dato den eneste som har det. Gjelder det spesielle regler for MA? På strekninga Vik – Breivika er arbeidene så vidt starta opp, og Julbøen – Bolsønes har vel heller ikke godkjente reguleringsplaner.

Negative protester

Vi kan gjerne se oss tilbake på gjennomførte prosjekter. At det fremkommer innvendinger mot prosjekter er vel heller ikke verken rart eller unormalt. Utfordringen er å finne fram til de løsningene som det store flertallet ser seg best tjent med, og det er definitivt ikke en fjordkryssing som Tautratunnelen er en del av. At det legges opp til å gjennomføre en løsning som bare 23 % av innbyggere i fylket (MUM sin spørreundersøkelse) ønsker, må avstedkomme reaksjoner, sterke reaksjoner, og det er det vi er vitne til nå.


Leserinnlegg av Bernhard Riksfjord

«Forundra over negative protestar»

Møreaksen har fylt 33 år, og er klokkeklar og gryteklar for å kunne gjere ein god og nyttig samfunnsinnsats innan samferdselsområda i regionen. Ingen «større» vegprosjekt har blitt starta opp og gjennomført på under 33 år i planleggingsmodus.


Det må gjerne harseleres med motstand mot gjennomførte prosjekter. Tror nok at de fleste ser forskjellen på disse prosjektene og E39 Ålesund – Molde. Utførte prosjekter er i størrelsesorden noen hundre millioner kroner – til ca. 1.500 millioner. E39 Ålesund – Molde er i en helt annen divisjon. Når det skal brukes så mye av fellesskapets midler, må en forvente reaksjoner. Det er to hovedgrunner til det. Den første er at det i KVU- 2011 på en altfor enkel måte ble «skrevet bort» alternativet som normalt skulle ha gitt to prosessuelt ulike alternativer til politisk behandling som normal prosedyre legger opp til. Det andre er at valgt løsning langt på veg ser bort fra nasjonale føringer.


Lesarinnlegg av Kjell Arne Tjervåg

«Bernhard forstår ikkje»

Ein smilande Bernhard Riksfjord har det til felles med AP, H, SP,V og KRF at han ikkje skjønar kvifor fleirtalet av innbyggjarane er i mot Møreaksen.


Noen som sakna ferjene

Nei, tror ikke det. Datidens kapasitet, frekvens og materiell kan ikke sammenlignes med dagens. Dessuten er det snakk om samband som har gitt en betydelig innkorting.

Tar på skylappene

Her harseleres det med dem som har et annet syn enn skribenten, og meningsmålinger. Det har ikke jeg tenkt å gjøre, men det folkelige engasjementet har en grunn, en god grunn. Folket, transportbransjen og næringslivet ønsker ikke denne løsningen. Når prosjektet, som er «ferdig utreda», ikke står seg i konkurransen med noe som etter skribentens mening er en «luftig idé kalla Romsdalsaksen», eller fortsatt ferjedrift, ja da må det snart ringe noen bjeller, mange bjeller. Hvem har de største skylappene?

Moderne og tidsriktig

Tautratunnelen er på ingen måte det vi forbinder med «moderne og tidsriktig». Er ikke i tvil om at tunnelen gjøres så sikker som det er mulig, og det er en grunn til at tunneler utrustes med nødstasjoner med telefon og brannslukningsapparat for hver 250. meter, overvåking og diverse andre avbøtende tiltak som ledelys og rømningsveger. Og så kan det neppe kalles moderne og tidsriktig å bygge inn en helt unødvendig «fjellovergang» med en høydedifferanse tilsvarende dagens Ørskogfjell. Dette blir en evigvarende energikrevende strekning både for trafikanter og drift av tunnelen. Lite fremtidsretta.