Leserinnlegg av Ole Ø. Kvalheim

«Folkeretten»

USA, EU, Jens Stoltenberg (NATO) og Erna Solberg, alle snakker om at det som skjedde på Krim var i strid med folkeretten, - og i same åndedrag, - at Russland annekterte Krim.

  Foto: Shutterstock

Leserinnlegg

Men hva betyr «annektering»? Ved å sjekke forskjellige oppslagsverk, kommer alle ut med omtrent den samme ordlyden: «Annektering er når et land, med voldelige midler, eller maktutøvelse, overtar et annet land, eller et annet lands landområder, uten at innbyggerne har mulighet til å forsvare seg».

Når USA, EU, Jens Stoltenberg og Erna Solberg, kommer med påstanden om at Krim ble annektert, så er det helt feil på to måter: Det var ikke snakk om at Krim-befolkningen ikke kunne forsvare seg, – når derimot 95 % av befolkningen faktisk ønsket å gå tilbake til å bli russiske statsborgere igjen. Russland utøvde jo heller ingen vold mot befolkningen på Krim.

Så er det jo det internasjonale folkerettsprinsippet som skal legges til grunn når man skal avgjøre om noe er i tråd med, – eller i strid med, – folkeretten. Det skal ikke være mulig å gi bort et land, eller deler av et land, uten at innbyggerne har fått si sin mening i en demokratisk folkeavstemning.

Da ukraineren Nikita Khrusjtsjov i 1954 fant det opportunt å gi Krim til sitt hjemland Ukraina, – var det uten å spørre folket på Krim om deres ønsker. Det var derfor klart i strid med folkeretten. Derimot var det helt i tråd med folkeretten når sjølstyremyndighetene på Krim avholder en demokratisk folkeavstemning, og valgte å gå tilbake til å bli en del av Russland igjen. Dette vet garantert USA, EU, Jens Stoltenberg og Erna Solberg.

Den nye kalde krigen bygger altså på direkte feilinformasjon (eller løgn?) fra dem som ønsker Russland ut av Svartehavet, – og antakelig dermed også ut av Midtøsten.

Russerne som befridde Finnmark i 1945, har vært våre venner og gode naboer siden frigjøringen. Men hvor står vi nå? Amerikanske atomubåter til Tromsø, amerikanske bombefly på Ørlandet, og amerikanske tropper stasjonert på norsk jord. Er det russerne som flytter sine militære enheter opp til USAs nærområder, – eller er det USA som sammen med NATO flytter sine marinefartøyer inn i Svartehavet, og til Russlands nærområder inkludert Norge?

Så hvor er media?

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!