Leserinnlegg av Hanne Tonning

«Nei til pensjon på anbud»

Det er flere grunner til at det ikke er en god ide å sette tjenestepensjonen i Ålesund kommune ut på anbud.

Pensjon: Hanne Tonning i Delta ønsker ikke at tjenestepensjonene i Ålesund kommune skal settes ut på anbud.   Foto: Marius Myklebust.

Leserinnlegg

Tjenestepensjon er framtidig lønn og retten til tjenestepensjon er tariffestet for oss som jobber i kommunen. Uansett hvilken leverandør kommunen velger, så har vi krav på de samme vilkårene. I prinsippet burde det derfor være uten betydning for oss hvem som leverer pensjonen. Men fullt så enkelt er det ikke.

Pensjon er langsiktig sparing. I dag har Ålesund kommune pensjonsordning i KLP. Nå ønsker de folkevalgte å sette pensjonsordningene i KLP for ansatte og folkevalgte ut på anbud for å spare penger.

Erfaringer viser at det er lite som skiller mellom leverandørene når det gjelder kostnader til administrasjon og forvaltning. Det er også grunn til å tro at avkastningen på midlene som spares over tid vil variere lite mellom leverandørene.

Det er med andre ord små marginer som skiller mellom de ulike leverandørene i markedet. Så hva er det egentlig å spare for Ålesund kommune ved å vrake KLP?

Vi i Delta er helt klare på at KLP bør velges som pensjonsleverandør i kommunene ved ellers like vilkår. KLP er en kompetent og ryddig aktør som Delta har svært god erfaring med. KLP kan offentlig tjenestepensjon og har vært svært lenge i det offentlige markedet. I tillegg er KLP eid av kundene – dvs. kommunene. Overskuddet går til kommunene. Storebrand er den andre aktøren i markedet. De er organisert som aksjeselskap. Mao er det aksjonærene får utbytte, ikke kommunene.

Det er klare fordeler ved at kommunen også er eier i selskapet som leverer offentlig tjenestepensjon til kommunens ansatte. Gjennom sitt eierskap vil kommunen ta del i verdiskapningen som finner sted i selskapet og være sikret en mulighet til å påvirke de beslutninger som tas i selskapet. I KLP er kommunene også representert i de styrende organer. I styret sitter også representanter fra arbeidstakerorganisasjonene som dermed har innsyn i driften.

Et viktig element i offentlig tjenestepensjon er at premiesystemet er kjønns- og aldersnøytralt. Premien beregnes på grunnlag av samtlige kommunekunder. Utgiftene til pensjon blir utjevnet på alle i fellesskapet. Det er en fordel at dette utjevningsfellesskapet er stort og relativt stabilt over tid, for å sikre en stabil premie.

KLP har vist seg som en solid og sikker leverandør av tjenestepensjon over mange år. Hvorfor bytte ut noe som fungerer? Vi i Delta mener det er uklok bruk av arbeidskraft på noe som kan ende opp som en uklok investering. Derfor sier vi nei til pensjon på anbud.