Leserinnlegg av Leif Hovde

«Ålesund kommune kan!»

  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Kan en kommune overse informasjonsplikt og sette i gang et anleggsarbeid helt inntil nærliggende husvegger og uten noen form for dialog med berørte naboer?

Ålesund kommune kan!

Kan en kommune umuliggjøre en hevdvunnet og kommunalt godkjent kjøreadgang til en eiendom uten noen kontakt med eieren?

Ålesund kommune kan!

Kan en kommune systematisk og over tid unnlate å besvare henvendelser til kommunen, til tross for lovbestemmelsene om at alle som søker kontakt med en offentlig instans, har rett på et svar innen rimelig tid?

Ålesund kommune kan!

Kan en kommune som mottar telefonisk et spørsmål etter en saksbehandler, svare: «Vedkommende er ikke til stede, men vil ringe tilbake?» - og så ikke gjøre det?

Ålesund kommune kan!

Kan en kommune gi en innbygger følgende beskjed: «Saksbehandler sender deg en epost» og så ikke gjøre det?

Ålesund kommune kan!

Kan en kommune uten normal saksbehandling omgjøre et gateareal til park?

Ålesund kommune kan!

Kan en kommune se bort fra HMS-regler og se mellom fingene på at innleide firmaer lar arbeidere uten hjelm eller annen beskyttelse gjøre en jobb med en diger skuff fylt med stein svevende 50 cm over hodet, klar for tømming?

Ålesund kommune kan!

Kan en kommune se bort fra rettsregler som gjelder for hevdvunnet bruk av ferdsel og tilgang, helt uten kontakt med bruker av hevdvunnet praksis?

Ålesund kommune kan!

Kan Ålesund kommune, til tross for gjentatte påminninger, i årevis «glemme» å fjerne et «Parkering forbudt»-skilt, som på grunn av en helt ny trafikksituasjon ikke lenger har noen begrunnelse, og dermed gi kommunens parkeringsselskap «lovlig» grunn til å håve inn parkeringsgebyr?

Ålesund kommune kan!

Jeg minnes min gode venn som for år tilbake skulle avtjene verneplikten som feltprest. Da han etter en tid fikk spørsmål om hvordan det gikk, sa han: «Det er greit å være feltprest, hadde det ikke vært for alle disse soldatene…» Og man skjønner at folk i ledende stillinger i Ålesund kommune samstemmer: «Det er greit å være leder i Ålesund kommune, hadde det ikke vært for alle disse innbyggerne…» Men noen av disse innbyggerne begynner etter hvert å skjønne at Ålesund kommunes vedtatte verdigrunnlag om åpenhet, ikke er ment som realitet, men som ironi.