Betydningen av ordet Haram

Ytring

Svar til Harald B. Haram: Et navn kan ha mange betydninger. Man kan også få frem at det betyr «Ørnefjellet». Men går man lenger ned i materien ser man at gammelnorsk og germansk har mye av sitt utspring fra hebraisk. De nordeuropeiske folkene er alle av samme stamme. De vandret inn fra øst. Dette gjelder svensker dansker, nordmenn, tyskere, nederlendere og belgiere, engelskmenn, skotter, islendinger og færøyere. Langt bak i tiden hadde de samme hersker (fører). Tar vi med de nordeuropeeere som har vandret ut siste 200 år, USA, Canada Australia og New Zealand, får vi 14 nasjoner som er befolket og utbygd av samme stamme! Altså på ca. 2500 år har vår stamme vokst fra ca. 27.000 til rundt 700 millioner! Da er ikke medtatt andre folkeslag i disse landene. Ingen andre folkeslag har greid det den nordeuropeiske har utført. Her finnes også alle demokratier som eksister på jorden. Alle andre har ikke greid dette helt ut. Alle nye oppfinnelser og moderne utvikling kommer fra denne stammen. De norrøne folkene har sju kongedømmer som alle har løven av Juda som emblem! Dette er det få som tenker over! At vi har bodd lenge i østlige trakter viser stedsnavnene. Ordet RUS betyr svenske eller skandinav. Russland betyr således svenskenes land! Vi gikk også under betegnelsen DANER. Altså innvandrede folk av DANs stamme. Danmark har sitt navn etter denne stammen. Dans folk var høgreiste, lyshåret og blåøyd! Dan var hebreer! Fra han kom alle våre vikinghelter på havet. De var båteksperter. De utviklet de flotte flatbunnede båtene som vi kaller «vikingskip» tusen år før innvandringen til Norden! De var spesialkonstruert for å gå på elvene. Det vi stolt proklamerer som skandinavisk opphav, utskjæringer, både på båter hus og redskaper samt vevekunsten var utviklet bortenfor de sju blåner som står i eventyrene. Men eventyrene skal man ta på alvor, for de beskriver bare sannheten! Vi har altså 8000 ord med opprinnelse fra hebraisk. Harald B. Haram festet seg naturlig opp i sitt eget navn. Et område i Nord Palestina har også dette navnet. «Israel» betyr «Folket» og ikke et landområde. Haram skulle således bety: «Folkets boplass», Er der andre tolkninger, er de velkommen. Alle kan ta feil, og spesielt i denne sammenhengen. Haramsøya er en av de eldste boplassene på Sunnmøre. I alle land bosatte folk seg rundt en borg. I ufredstider kunne de søke beskyttelse i borgen. Dette var også tilfelle på Haramsøy. Haramsfjellet er en borg! Folket kunne søke tilflukt oppe på det flate fjellet. Denne borgen er så og si uinntagelig! Tidligere tider hadde mye mildere klima. Der har helt sikkert vært skog der oppe. Der oppe kunne de forsvare seg og oppholde seg om nødvendig i flere år. Gress til buskapen og vann var der. Dette var jo rene superborgen! Utsyn lange veger nordover og sydover hadde de. Hva mer kunne de forlange? Vær stolt Harald B. Haram, du bor på en urgammel hellig grunn! EINAR MADSEN Ålesund P.S.: Etter ytterligere søk, er avdekket at HARAM kan bety Tingsted eller dommersete. På Engelsk: (CourtYard) Fjellet har således vært et hellig sted med dommersete. Mye sannsynlig også et religiøst sted med gudedyrking. Stedet var derfor meget viktig, kanskje Norge ble styrt herfra! D.S.