«Mr Skipstunnel» går i opplag

De fleste kjenner Jan Helgøy som Stad skipstunnel personlig. Nå går han i opplag etter 36 år som lokalpolitiker, de siste 12 årene som ordfører for KrF i Vanylven.

Veteran Stad skipstunnel er et livsvarig kall for Jan Helgøy, som gir seg etter 36 år som folkevalgt.  Foto: Knut Arne Aarset

Næringsliv

De første tre periodene som folkevalgt var i Sola kommunestyre. Det var på den tiden oljevirksomheten startet og alle tenkte stort. Nå avslutter han etter seks perioder i Vanylven kommunestyre.

Tirsdag 13. oktober overlater han ordførerkontoret til Lena Landsverk Sande og Venstre. Det blir nok en aldri så liten omstilling å gi seg etter alle årene i lokalpolitikken. Han er glad han fikk tre sammenhengende perioder som ordfører, uten opphold, for med kontinuitet blir det mer gjort.

Livsvarig kall

Men skipstunnelen legger han ikke bort.

- Nei, den er et livsvarig kall. Det nytter ikke å legge inn årene, sette seg i bakskuten og la seg drive med vind og vær, sier 70-åringen, som tror på byggestart allerede om to år, i 2018.

Og to år går fort.

- Før påske i 2017 skal Nasjonal transportplan, NTP, rulleres i Stortinget. Flere partier får nok en god sak i stortingsvalgkampen noen måneder senere. Et blått, maritimt parti som Frp, kan ikke få noen bedre sak enn Stad skipstunnel, mener optimisten, som har gode kontakter i alle politiske parti.

KrF-politikeren har det beste forhold også til sin egen partileder, Knut Arild Hareide, som egenhendig har takket av med blomster. De to snakkes ofte på telefonen også, men partilederen er ikke den eneste ordføreren snakker med. Han har en ufattelig mengde telefonnumre i hodet og ringer gang på gang når det er noe han vil.

Milliard på plass

Den første milliarden til Stad skipstunnel er kom på plass i NTP alt i 2013, selv om pengene ikke er bevilget. Reguleringsarbeidet for en stor tunnel er i full gang. Kystverkets omfattende planprogram ligger ute til offentlig ettersyn, med høringsfrist 22. oktober.

- Det ville vært et historisk unntak hvis et prosjekt som er kommet så langt, ikke blir gjennomført, slår han fast.

Helgøy har ingen dårlig samvittighet for å bruke to milliarder på tunnelen gjennom Stadlandet.

- Vi må huske på hvor mye skipstrafikken legger igjen. Dette blir verdens eneste skipstunnel i full skala, en attraksjon i verdensklasse, som vil skape entusiasme og store ringvirkninger også lokalt.

Helgøy tenker blant annet på de nye hurtigbåtrutene. Folk i Vanylven, som i dag bor i en utkant med til dels dårlige kommunikasjoner, kan pendle til Ålesund på jobb, innaskjærs og på en times tid.

Maritim slekt

Den avtroppende ordføreren kommer fra en slekt med lange maritime tradisjoner i Ryfylke. Han selv har en større trebåt. Det er ikke mange dagene siden han fylte opp med lyr og torsk ved Svinøya.

Broren, Jon Arne Helgøy, driver familierederiet Helgøy Skyssbåt, med raske båter som har fullt opp å gjøre. En ny katamaran som tar 97 passasjerer, ble levert fra Brødrene Aa i Hyen i sommer.

Jan Helgøy var vant til å tenke stort lenge før han ble sunnmøring, ikke minst etter årene i Sola kommunestyre. Han drev gartneri også der, og fortsatte med tomater og agurker i nybygd veksthus på Fiskå.

Fem års byggetid

Fra drivhuset har han full kontroll på skipstrafikken inn og ut i Vanylvsfjorden. Rett i sør har han Kjødepollen, der båtene til og fra skipstunnelen skal gå.

De kalde fakta er en tunnel på 1700 meter, med 36 meter mellom veggene, 49 meter fra tak til bunn, og en åpning på 1625 kvadratmeter. Dette er stort nok til de største hurtigrutene.

Byggetiden er fem år. For noen dager siden var det et godt besøkt folkemøte in Sunnivasalen på Selje hotell. Kystverket stilte med alt som kan krype og gå av ekspertise. Jan Helgøy sa ingen ting, han vet og har sagt det meste før. Stad skipstunnel er blitt en sak med nasjonale diimensjoner. Han sier seg godt fornøyd med Kystverket, som virkelig tar saken på alvor.

Tre millioner kubikkmeter fjell skal tas ut. Det tilsvarer 7,5 millioner tonn utsprengt fjell. Øverste del av tunnelen skal sprenges ut som en vanlig vegtunnel.

- Deretter skal det tas ut «paller» på åtte til ti meters høyde. Dette er store steinblokker som kan benyttes til fyllinger og sikring i havner, eller til moloer og fundament for kaier. De nederste 12 meterne av tunnelen skal sprenges ut som en tørrdokk, forteller han.

Farlig havstykke

Stor nok motorkraft er alt som trengs for å seile gjennom med normal styringsfart. Seilasen tar fem til sju minutter, avhengig av med- eller motstrøm. Større skip kan seile gjennom i konvoi med 300 meters avstand. Fritidsbåter kan gå betydelig tettere.

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med Stad skipstunnel er å sikre en tryggere seilas langs Stad.