Offshore-krisen:

24 sunnmørs-båter til kai

Etter at Olympic Shipping har varslet de vil legge tre båter til kai, er nå i alt 24 offshore-fartøy tilhørende på Sunnmøre som på vei til opplag.

Flere skip: Til sammen sju Farstad-skip vil ligge i opplag nå når Farstad har varslet at ytterligere fem skip blir tatt ut av drift. Arkivfoto 

Næringsliv

Olympic legg tre fartøy i opplag

Permitterer om lag 60 eigne folk, i tillegg til avlutting av kontraktar for innleigd personell.

Skip med grovt anslåtte byggekostnader på mellom 12 og 15 milliarder kroner legges nå i bøyene. Av det som hittil er meddelt offentlig er 25 sjøfolk sagt opp mens rundt 160 personer er permittert. Disse tallene vil øke.

Flere rederi har varslet at de vil måtte gå til oppsigelser eller permitteringer, men de er ennå ikke kommet dit at de vet hvor mange ansatte som vil bli berørt.

24 til nå

Farstad Shipping har to båter i opplag og har varslet at de tar ytterligere fem skip ut av drift. Det siste kjente tallet er at 100 personer i rederiet vil bli permittert.

Fredag ble det kjent at Far Sigma, levert fra Vard Langsten så sent som i 2014, skal i opplag. Det skal også søsterskipet Far Statesman, som ble levert fra samme verft i 2013. Begge disse skipa har også tidligere ligget i bøyer. Også det noe eldre Far Sovereign, bygget i 1999, blir lagt i bøyene. Alle sju skal ligge på Humla i Ålesund.

Olympic Shipping har en båt i opplag og varsler nå at de legger til kai ytterligere tre båter. Rederiet varsler at 60 ansatte vil bli permittert.

Rem Offshore har tre båter i opplag. Også her vil det komme permitteringer, men det er ikke kjent hvor mange som vil bli berørt.

Havila Shipping har lagt to ankerhåndteringsbåter i bøyene. Etter det smp.no kjenner til vil rundt 25 ansatte bli sagt opp.

Island Offshore har fire båter i opplag. Rederiet har i det lengste forsøkt unngå permitteringer eller oppsigelser, men nå må også de i gang med permitteringer. Det er ikke kjent hvor mange det vil gjelde.

World Wide Supply er også i vanskeligheter. Av en beskjeden flåte av supplyskip ligger to i opplag i Ålesund, men to båter i Brasil har mistet sine kontrakter der.

Totalt 90

Det betyr at av de i alt 160 offshore supplyfartøyene som er eid av sunnmørske rederier, ligger 24 i opplag.

Tallet er litt usikkert, men med utgangspunkt i maritime.no sitt opplagsregister, vil det innen noen uker totalt ligge rundt 90 offshore supplyfartøy i opplag langs kysten fra Arendal i sør til Sunnmøre i nord.

Se oppdatert oversikt hos skipsmegleren Westshore.

Norges Rederiforbund har tidligere anslått at rundt 100 fartøy vil være i opplag innen årsskiftet.