VERFTSKONFERANSEN 2015 I ÅLESUND

Pessimismen har smittet over på utstyrsbransjen

Dramatisk skifte i framtidsutsiktene for leverandørene i maritim industri. 40 prosent venter mindre omsetning, viser ny rapport.

Pessimisme Rapporten fra Erik W. Jakobsen i Menon Business viser at pessimismen har overtatt i den maritime utstyrsbransjen.   Foto: Marius Rosbach

Næringsliv

Pessimismen fra verft og rederi har smittet over på maritime utstyrsleverandører. Det viser en ny rapport som Erik W. Jakobsen i Menon Business presenterte under verftskonferansen i Ålesund tirsdag.

Etter flere år med optimistiske framtidsutsikter svarer nå mer enn 40 prosent av bedriftene at de forventer lavere omsetning neste år, mot bare 10 prosent for to år siden.

Gjør som flere enn 23.000 andre - lik smp.no på Facebook

Skiftet i framtidsutsiktene illustreres ved at hele 90 prosent forventet økt omsetning i en tilsvarende undersøkelse i 2013.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)

Men fortsatt svarer en tredel at de venter økt omsetning i 2016. Rundt 100 bedrifter har svart på undersøkelsen.

– Industrieventyr

Tross skiftet mener Jakobsen at det på ingen måte er noen grunn til å grave seg ned. Han peker på at omsetningen i den maritime utstyrsbransjen hadde en omsetning i fjor på hele 80 milliarder kroner.

– Det er fantastisk industrieventyr, og nesten 90 prosent går direkte til eksport.

(mer å lese under bildet)

Nye marked Kjersti Kleven stilte spørsmål ved om verftene hadde gjort seg for avhengige av offshorebransjen da hun innledet ved verftskonferansen i Ålesund tirsdag.  Foto: Staale Wattø

Les også: Kleven pekte på nye marked for verftene

Selskap med stor del av omsetningen i offshore, er naturlig nok hardest rammet i dagens situasjon.

– De som gjør det best i dag, er de som har høg eksportandel og lav offshoreandel, sammen med de selskapene som leverer mye til seilende skip - altså vedlikehold og reservedeler, sier han.

VERFTSKONFERANSEN 2015 I ÅLESUND

Analytiker spår lys i tunnelen for verftene

OIjeanalytiker mener det er grunn til optimisme på vegne av verftsindustrien - men først om to års tid.


Dreining mot sjømat

Jakobsen mener teknologi og innovasjon sammen med nye næringer, er framtida for utstyrsindustrien, ikke å kopiere konkurrentene.

– Man må finne nye typer teknologier og løsninger som reduserer kostnadene. For øvrig tenker jeg at det er veldig viktig å satse langsiktig på nye måter å bruke havet på. Vi ser allerede nå en dreining med stor interesse for sjømat. Det er så mange muligheter for å utnytte havet, særlig det organiske, men også ulike typer energiproduksjon som vind og bølger, påpeker han.

Sjekk programmet for konferansen her (ekstern lenke)