Offshorearbeidarar strøymer til fiskeri

Fiskebåtreiarar opplever auka pågang frå offshoretilsette som ønskjer seg jobb i fiskeri.

  Foto: Leinebris

Næringsliv

Nedturen for oljerelaterte verksemder er såleis godt nytt for både for Ervik Havfiske i Selje og Leinebris-reiarlaget i Herøy, skriv Nett.no i ein artikkel som også er publisert på nettstaden Maritime.no.

– Vi miste ein periode mange av våre folk til offshore. No er det mange av desse som kjem tilbake og spør etter arbeid, seier dagleg leiar Geir Solvåg i Ervik Havfiske som operer kring 15 fartøy. 

Nye tider på «Leinebris»

Livet som linefiskar vert aldri meir det same for mannskapet på «Leinebris».


Leinebø har to gongar har søkt etter maskininst til deira båt, og fekk 36 og 26 søkjarar - siste gongen etter berre å ha annonsert på Facebook.

Les fleire næringslivsnyheiter på smp.no

Dagleg leiar Paul Harald Leinebø seier det er ei påtakeleg auke og at mange fortel at dei har familie, eller bygd nytt hus og treng fast inntekt.